Privacybeleid

Het Celgene beleid voor privacy en gegevensbescherming

Bij Celgene erkennen wij het belang van het beschermen van de privacy van persoonsgegevens die wij online verzamelen.

Verwijzingen naar “Celgene”, “groep”, “geaffilieerde bedrijven”, “wij”, “ons” en “onze” zijn verwijzingen naar Celgene Corporation en haar wereldwijde geaffilieerde bedrijven. Een lijst van geaffilieerde bedrijven en de landen waar zij gevestigd zijn, is beschikbaar op www.celgene.com.

Volgens dit beleid zijn persoonsgegevens elk gegeven over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres en contactgegevens.

Dit beleid is van toepassing op persoonsgegevens afkomstig van online bronnen van Celgene, zoals Celgene´s wereldwijde netwerk van websites, e-mails en andere online en downloadbare bronnen en toepassingen die een link naar dit beleid tonen. Dit beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere offline bronnen.

Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij ze?

Bezoekers van onze website sturen ons van tijd tot tijd e-mails met informatieverzoeken. De gegevens die in deze e-mailberichten worden aangeleverd, worden gebruikt om antwoord te geven op uw vraag.

Om sommige van onze websites, bronnen en toepassingen te gebruiken kan het nodig zijn u te registreren. Wij kunnen u ook vragen een formulier in te vullen om informatie te ontvangen (zoals nieuwsbrieven en/of e-mail updates) of om door ons gecontacteerd te worden. Hiervoor verzamelen wij uw contactgegevens en andere informatie die u ons vrijwillig overlegt.

Elk persoonsgegeven dat wij van u ontvangen, wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor het werd verkregen.

Onze servers verzamelen gegevens in geaggregeerde vorm om het totaal aantal bezoekers van onze websites, het aantal bezoekers van elke pagina van onze websites, en de domeinnamen van de internetproviders van onze bezoekers te volgen. Wij gebruiken deze gegevens om de behoeften van bezoekers van onze websites beter te begrijpen en om onze producten en diensten te verbeteren.

Als u ons voorziet van gegevens van iemand anders, dan bevestigt u dat u voorafgaand hun toestemming hebt verkregen voor het gebruiken van hun persoonsgegevens zoals in dit beleid uiteengezet is en voor het delen van deze gegevens met Celgene.

Wij kunnen genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te overleggen aan overheidsinstanties of Rechtbanken, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Celgene biedt bezoekers van websites de mogelijkheid een CV in te sturen om voor een dienstverband in overweging genomen te worden. CV’s die via onze websites worden ingestuurd, worden alleen intern gedeeld, of met leveranciers die wij hebben ingehuurd om ons te helpen met onze personeelszaken. Elke leverancier of dienstverlener die Celgene inhuurt, moet uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenkomt met dit beleid en zoals vereist door de van toepassing zijnde wetgeving.

Celgene websites zijn niet bedoeld of ontworpen voor kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen geen persoonsgegevens van personen waarvan wij weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar.

Gebruik van cookies

Op sommige plaatsen op onze website gebruikt Celgene een technologie die cookies wordt genoemd. Een cookie is een gegevensbestandje dat een server aan uw browser geeft wanneer u een webpagina bezoekt. Cookies helpen aanvullende functionaliteit te leveren en maken een bezoek aan onze websites efficiënter voor de bezoeker. Het gebruik van cookies stelt ons in staat om meer nauwkeurige gegevens te verzamelen met betrekking tot het geaggregeerde gebruik van onze websites. Voor meer informatie hoe wij cookies gebruiken, leest u ons Cookies Beleid.

Met wie delen wij de gegevens die wij verzamelen?

Wij delen geen informatie die wij verzamelen van onze websites met andere organisaties, anders dan leden van de Celgene groep van bedrijven, leveranciers of dienstverleners die wij hebben ingehuurd ons te helpen een dienst uit te voeren, of wanneer dit bij wet vereist is (bijvoorbeeld het rapporteren van veiligheidsinformatie aan regulatoire autoriteiten). Elke leverancier of dienstverlener die wij voorzien van dergelijke informatie, moet uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenkomt met dit beleid en zoals vereist door van toepassing zijnde wetgeving. Wij verkopen of verhuren persoonlijke gegevens niet aan andere organisaties voor commercieel gebruik. Wij hebben geen samenwerkingsverband of speciale relatie met advertentieserver-bedrijven.

Wees u van bewust dat de informatie die u geeft, toegankelijk kan zijn voor onze geaffilieerde bedrijven en bepaalde dienstverleners en toeleveranciers in andere landen dan het uwe. Sommige van deze landen bieden misschien niet hetzelfde niveau van bescherming als uw eigen land. Celgene zal echter redelijke en passende veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen van niet-geautoriseerde toegang, -gebruik of -openbaarmaking.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, veranderen of verwijderen?

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt dat doen door contact met ons op te nemen via regulatoryaffairs-netherlands@celgene.com.

Als u zich online of via een van onze elektronische bronnen geregistreerd heeft en u heeft een gebruikersaccount, dan kunt u ook uw gebruikers account openen om uw gegevens bij te werken.

Hoe kunt u zich afmelden voor verdere communicatie van Celgene?

Als u zich geabonneerd heeft op een nieuwsbrief of informatie over onze producten of diensten heeft gevraagd, en u wilt zich afmelden voor ontvangst van volgende informatie, stuurt u dan een e-mail naar info.nl@celgene.com. Vermeld in uw e-mail duidelijk uw naam, gebruikersnaam en details van de registratie (als die er zijn) en de producten of diensten waarvan u geen informatie meer wilt ontvangen. Als de elektronische communicatie die u van ons ontvangt een link bevat om uit te schrijven van zulke communicatie, kunt u zich uitschrijven door op deze link te klikken en de instructies op te volgen. Als u daarnaast nog een account of profiel van een website of andere bron heeft, kunt u zich ook afmelden via de pagina voorkeuren van uw account.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd en beschermd?

Wij gebruiken redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering en verwijdering. Volledige bescherming kan echter niet worden gegarandeerd.

Wat is het beleid met betrekking tot sites van derde partijen?

Celgene biedt links aan naar sites van derde partijen. Links naar sites van derde partijen vormen op geen enkele wijze een goedkeuring of garantie. Celgene is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Wij raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met deze sites over hun beleid met betrekking tot het verzamelen en verspreiden van gegevens.

Wat gebeurt er als het privacybeleid wordt gewijzigd?

Celgene kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door herzieningen op de website te plaatsen. Indien er substantiële wijzigingen optreden, dan zullen wij u attenderen waar en wanneer wij dat moeten of zullen wij een prominente aankondiging op onze website plaatsen.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen voor meer informatie?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de toepassingen van deze site, of uw gebruik van deze website, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen alle kwesties zo goed mogelijk proberen op te lossen. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op regulatoryaffairs-netherlands@celgene.com, of per post via:

Celgene BV
T.a.v.: Privacy Zaken
Postbus 2507
3500 GM Utrecht
Voor het laatst bijgewerkt op 7 maart 2016