Additionele Risico Minimalisatie materialen Imnovid (pomalidomide)

 
Celgene-Blue-notagline-RGB

Additionele Risico Minimalisatie materialen Revlimid (lenalidomide)

De risico minimalisatie materialen voor Revlimid (lenalidomide) zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen. Het Zwangerschapspreventie Programma vereist dat alle voorschrijvers en verspreiders van lenalidomide ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van dit pakket voordat zij lenalidomide aan een patiënt voorschrijven of verstrekken.

  • Dit pakket bevat de informatie die nodig is om Revlimid (lenalidomide) voor te schrijven en te verstrekken, inclusief informatie over het Zwangerschapspreventie Programma (ZPP).
  • Raadpleeg voor veiligheidsadvies de brochure “Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”.
  • Lenalidomide is structureel verwant aan thalidomide. Thalidomide is een bekende humaan teratogene stof die ernstige, levensbedreigende aangeboren afwijkingen kan veroorzaken.
Materiaal voor voorschrijvers Bekijk materiaal Download materiaal
Volledig pakket (alle onderstaande materialen in één pdf)

Bekijk materiaal Download materiaal
Algoritme ter beoordeling nieuwe patiënt

Bekijk materiaal Download materiaal
Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Bekijk materiaal Download materiaal
Meldformulier zwangerschap

Bekijk materiaal Download materiaal
Meldformulier bijwerking

Bekijk materiaal Download materiaal
Materiaal voor patiënten Bekijk materiaal Download materiaal
Initiatieformulier voor patiënten

Bekijk materiaal Download materiaal
Patiënteninformatie voor de behandeling met Revlimid

Bekijk materiaal Download materiaal
 
Aanvullende informatie betreffende dit product is beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl. U kunt een papieren exemplaar van het pakket of extra materialen opvragen via de contactgegevens hieronder.

Voor informatie en vragen over risicomanagement inzake producten van Celgene en het Zwangerschapspreventie Programma kunt u contact opnemen met de afdeling ‘Drug Safety & Risk Management’ van Celgene B.V. via onderstaande contactgegevens:

Tel: +31 (0)30 28 44 525

Fax: +31 (0)30 28 44 511

E-mail: drugsafety-netherlands@celgene.com