Blog Archives

Posted on by

Van 2 – 5 oktober 2018 nam Celgene deel aan de World of Technology & Science 2018 (WoTS). Meer dan 22.000 mensen bezochten dit grote evenement in de Jaarbeurs in Utrecht.

Tijdens de WoTS vond de wereldpremière plaats van Celgene´s Healthcare´s Great Expedition, een innovatieve en interactieve ervaring over innovatie in de gezondheidszorg. Gedurende de vier dagen van de WoTS reisden honderden bezoekers met ons mee, deelden hun mening, gingen in gesprek met onze medewerkers en namen deel aan de interactieve onderdelen van onze booth.

De film ´This is Axiom´ vertelt het verhaal van een astronaute die verdwaald is in de ruimte en vecht voor een kans om terug te keren naar huis. Haar verhaal en dat van de mensen die werken om haar thuis te krijgen, dient als een metafoor voor de gecompliceerde besluitvorming in de gezondheidszorg. In de pricing simulatie werden onze bezoekers de directeur van een farmaceutisch bedrijf en moesten zij besluiten nemen over de prijs van een nieuw medicijn en toekomstige investeringen. In het productie spel gingen onze bezoekers de strijd met elkaar aan om een nieuw medicijn naar patiënten te brengen, waarin zij alle fasen doorliepen van ontdekking via ontwikkeling en productie tot toegang. Tijdens hun tocht kwamen zij zowel kansen als obstakels tegen die inzicht gaven in hoe de ontwikkeling van geneesmiddelen in het echt verloopt.

Bezoekers konden stemmen op een aantal vragen die relevant zijn in het huidige debat over gezondheidszorg en Geneesmiddelen. Zo konden zij hun mening geven over de vraag wat volgens hen de grootste invloed heeft op de prijs van geneesmiddelen. De overgrote meerderheid van de bezoekers koos hier voor het antwoord ´uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling´. ´Overheidsbeleid´ volgde, op grote afstand, als tweede.

Tijdens de gesprekken met de bezoekers kwamen we erachter dat velen al wisten dat het niet de reeds gemaakte R&D uitgaven de prijs van geneesmiddelen bepalen, maar dat de benodigde toekomstige R&D uitgaven de prijs van medicijnen beïnvloedt. Celgene herinvesteert jaarlijkst bijna 40% van de omzet in R&D waardoor we op dit moment meer dan 50 nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling hebben.

De stemmen op onze tweede vraag waren gelijker verdeeld over de mogelijke antwoorden. We vroegen het publiek wat volgens hen de grootste uitdaging is bij het ontwikkelen van nieuwe behandelopties. ´De wetenschappelijke uitdaging´ kreeg de meeste stemmen, direct gevolgd door ´hoge kosten´ en ´hoge risico´s´.

Er is geen goed of fout antwoord op deze vraag, alle drie de antwoorden bevatten een kern van waarheid. Veel bezoekers gaven aan dat zij in hun werk betrokken waren bij wetenschappelijk onderzoek. Zij deelden hun ervaringen over de dilemma´s en barrières die zij daarin dagelijks tegenkwamen.

Het doorzettingsvermogen van deze onderzoekers is cruciaal voor innovatie. Niet alleen ten aanzien van geneesmiddelen, maar ook in tal van andere gebieden.

Healthcare´s Great Expedition gaat niet om ons. Het gaat om het belang van innovatie voor de toekomst van de gezondheidszorg en om de rol die alle stakeholders hebben in het behouden van ruimte voor deze noodzakelijke innovatie. Om dit voor elkaar te krijgen moeten betrokken partijen met elkaar samenwerken. Echte samenwerking vereist begrip voor elkaars standpunten en perspectieven. Dat is ook de reden dat de film. ´This is Axiom´ de verschillende perspectieven in beeld brengt van alle partijen die betrokken zijn bij een complexe besluitvorming. Dat is bovendien de reden dat we verschillende belangrijke betrokkenen uit de gezondheidszorg een podium hebben geboden op onze booth. Een podium om te vertellen over hun ambities, uitdagingen en oplossingen. We mochten de volgende partijen verwelkomen: een patient advocate, een strategisch zorgverkoper van een ziekenhuis en een verpleegkundige die ook manager was van de poliklinieken van een van de grootste ziekenhuizen in Nederland.


Kijk een korte compilatie film met daarin de highlights van
Healthcare´s Great Expedition op WoTS 2018.

We hebben genoten van deze vier dagen waarin we uitgebreid van gedachten hebben kunnen wisselen met heel veel mensen. Onze bezoekers hebben ons geïnspireerd met hun verhalen en meningen. Onze gastsprekers hebben bijgedragen aan meer begrip voor elkaars perspectief binnen de gezondheidszorg.

De WoTS was de eerste etappe van onze expeditie. We brengen deze expeditie nog naar vele andere locaties, om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke en houdbare oplossing voor de dilemma´s in de gezondheidszorg.

Posted on by

Registreer voor WOTS 2018

Van 2 tot 5 oktober presenteert Celgene Healthcare´s Great Expedition op de World of Technology & Science. Wij zien dit als een unieke mogelijkheid om van gedachten te wisselen met een zeer divers publiek. Dit zijn mensen waar wij in ons dagelijks werk geen of weinig contact mee hebben, maar die tegelijkertijd de kern zijn van ons bestaan. Want zij zijn de huidige of toekomstige mantelzorger of patiënt. Hun stem moet gehoord worden in het debat over de toekomst van de zorg.

Centraal in dat debat staat voor ons het belang van innovatie. Innovaties in de geneeskunde zorgen ervoor dat we langer en gezonder leven en ze hebben enorm veel voordeel gebracht voor de zorgstelsels en de samenleving. Maar deze zelfde zorgstelsels staan ​​onder druk doordat er steeds meer vraag is naar nieuwe en verbeterde behandelingen, terwijl er grenzen zijn aan hoeveel geld we hiervoor uit willen en kunnen trekken.

Maar al te vaak is innovatie het eerste dat wordt weggesneden als de budgetten krap zijn. Een innovatie niet toelaten lijkt gemakkelijk. Mensen hebben de waarde hiervan nooit ervaren en zullen deze dan ook niet missen. Dit in tegenstelling tot het uitsluiten van een bestaande behandeling, bijvoorbeeld omdat die niet effectief is. Dat is veel lastiger, omdat mensen eraan gewend zijn dat deze beschikbaar is. Het wegsnijden van huidige innovaties zet de toekomstige innovatie onder druk. De innovaties van vandaag zijn nodig om de innovaties van morgen te financieren en wat we vandaag leren, zal ons morgen helpen.

Begrip voor verschillende perspectieven

Artsen, gezondheidseconomen, beleidsmakers, academici, patiënten, mantelzorgers, farmaceutische bedrijven en de media hebben allemaal een ander perspectief op dit dilemma. Ondanks dat al deze partijen in de basis hetzelfde willen, de best mogelijke zorg voor iedereen die dit nu en in de toekomst nodig heeft, hebben zij heel verschillende opvattingen over hoe innovatie van de grond te krijgen, te waarderen en te onderhouden.

Er is geen eenvoudig antwoord op dit dilemma. Wij zijn ervan overtuigd dat de beste oplossingen alleen kunnen worden gevonden door samenwerking tussen alle belanghebbenden. En samenwerking kan alleen plaatsvinden als we elkaars perspectief begrijpen.

Healthcare´s Great Expedition

Ga mee met ons op Healthcare’s Great Expedition, een reis naar de diepten van de oceaan, over de uitgestrekte woestijnvlaktes en tot ver in de ruimte. Hier laten we ons perspectief zien op de complexe vraagstukken waarmee wij worden geconfronteerd: het risicovolle karakter van de ontwikkeling van geneesmiddelen, de complexiteit van prijsstelling van een geneesmiddel, de moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt bij het beschikbaar maken van innovaties, en natuurlijk van de impact van medicijnen op de totale zorguitgaven.

Maar we stoppen niet bij ons eigen perspectief. This is Axiom, een film over een astronaute die verdwaald is in de ruimte, vertoont overeenkomsten met de ingewikkelde besluitvorming in de gezondheidszorg. Het brengt de uitdagingen en dilemma’s in beeld waar elke partij in de zorg dagelijks mee te maken heeft. Op onze stand willen we ook samenwerken met verschillende belangrijke stakeholders in de gezondheidszorg, waarbij ze een podium krijgen om hun ambities, uitdagingen en oplossingen te bespreken. Hiermee willen we meer begrip creëren voor hun perspectief en daarmee een stap zetten in de richting van een gezamenlijke oplossing voor onze gedeelde uitdagingen. Dit is een echt nieuw perspectief op het gezondheidszorg debat.

Via deze link kunt u zich gratis inschrijven voor de World of Technology & Science. U kunt onze stand bezoeken van 2 tot en met 5 oktober in de World of Laboratory, A119, Jaarbeurs Utrecht.

Posted on by

Registreer voor WOTS 2018

Wat hebben ruimtevaart en gezondheidszorg met elkaar gemeen? Hoe worden innovatieve medicijnen ontwikkeld? Hoe wordt de prijs van een nieuw medicijn bepaald? Hoe kunnen we de gezondheidszorg betaalbaar houden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij de geneesmiddelen krijgt die je nodig hebt?

Reis mee met Healthcare´s Great Expedition om meer te weten te komen én om mee te praten over deze onderwerpen. Dompel jezelf onder in verschillende interactieve ervaringen, waaronder een simulatie waarin jij de prijs bepaalt voor een nieuw medicijn inclusief alle moeilijke bijbehorende afwegingen. Of bekijk ´This is Axiom´, een film over een astronaute die verdwaald is in de ruimte en vecht voor de juiste hulp en de meest innovatieve technologie om haar veilig thuis te brengen. Een metafoor voor de gecompliceerde besluitvorming in de gezondheidszorg.

Via deze link kunt u zich gratis inschrijven voor dit evenement. U kunt onze stand bezoeken van 2 tot en met 5 oktober in de World of Laboratory, A119.

Over Celgene

We ontwikkelen innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van (bloed)kanker, immuun- en ontstekingsziekten. We willen bijdragen aan de volksgezondheid via wetenschappelijk onderzoek en de belofte het belang van de patiënt altijd voorop te plaatsen. Een van de meest zichtbare manieren waarop we dit doen is door bijna 40% van onze omzet te investeren in R&D.

Posted on by

Tijdens de najaarsscholing van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Reumatologie (V&VN ) is deze prijs uitgereikt door de jury voorzitter in de Reehorst te Ede. Lea en Laura hebben een idee ingestuurd voor de verbetering van het zorgpad voor patiënten met artritis psoriatica. Lea is werkzaam als verpleegkundig reumaconsulent in het Westfries Gasthuis in Hoorn, Laura werkt als verpleegkundig consulent reumatologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.

Betere samenwerking voor betere zorg
Zowel Lea als Laura missen een optimale samenwerking tussen de afdelingen dermatologie en reumatologie op het gebied van de zorg voor patiënten met artritis psoriatica. Psoriasis en artritis psoriatica zijn beiden chronische aandoeningen met klachten op de huid en/of aan de gewrichten. Patiënten hebben hiervoor afspraken bij zowel de afdeling reumatologie als dermatologie terwijl een gecombineerde aanpak voor patiënten prettiger kan zijn.

Het beste idee van Nederland reumatologie
Tijdens de voorjaarsscholing van de V&VN reumatologie hadden de aanwezigen de kans om hun idee voor de verbetering voor de zorg van het zorgpad van patiënten met psoriasis en artritis psoriatica in te dienen. Een jury van onafhankelijke zorgprofessionals heeft  besloten welk idee volgens hun het beste is. Er is hierbij gekeken naar de haalbaarheid van het idee, de landelijke toepasbaarheid én of het past binnen het verpleegkundig domein. De prijs bestaat uit de uitvoering van het idee en wordt in samenwerking met Celgene (binnen de geldende wet- en regelgeving (CGR) ten aanzien van sponsoring van zorgprojecten) uitgevoerd.

Posted on by

Inzichtbaar boekInzichtbaar
Niets is zo zichtbaar als de huid, niets zo onzichtbaar als een gewricht.

Maar wat als die zichtbare huid juist maakt dat je onzichtbaar wilt zijn? Wat als dat wat

voor anderen onzichtbaar is, je leven zo zichtbaar beïnvloedt?

 

Portretten
Bijzondere portretten van patiënten en zorgverleners die een kijk geven in hun leven met psoriasis en artritis psoriatica. Dat is waar ´Inzichtbaar´ over gaat. In 15 interviews met reumatologen, dermatologen, een verpleegkundige, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties én patiënten worden diverse invalshoeken van beide aandoeningen belicht.

Kijk verder dan huid en gewricht
De strekking van de verhalen van de zorgverleners is duidelijk; kijk verder dan huid en gewricht. Patiënten hebben een verhaal, dermatologie is niet alleen een kijk-, maar vooral ook een luistervak. Niet alleen impact op kwaliteit van leven, maar ook basale zaken als jeuk worden niet altijd actief gemeld en besproken. Ook bij gewrichtsklachten is het goed om verder te kijken dan wat de uitslag van het bloedonderzoek aangeeft. Als er niets gevonden wordt, wil het niet zeggen dat er geen probleem is: een ontsteking van de entheses (peesaanhechting) is pijnlijk en vervelend maar niet zichtbaar in een laboratoriumuitslag, aldus één van de reumatologen in het boek.

Het boek ´Inzichtbaar´ is een uitgave van Celgene en is in samenwerking met de geïnterviewden tot stand gekomen. Speciale dank aan hen allemaal.

Inzichtbaar wordt exclusief aangeboden aan relaties van Celgene en is niet te koop.

Posted on by

wij werken mantelzorg vriendelijk

Celgene heeft op 14 november als eerste farmaceutische bedrijf in Nederland de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen uit handen van Jan Anne van Dijk, programmamanager Werk&Mantelzorg bij Mezzo.

Mezzo heeft de erkenning in het leven geroepen voor organisaties die het thema werk en mantelzorg bespreekbaar maken, medewerkers wijzen op de wettelijke verlofregelingen en flexibele werkoplossingen en maatwerk bieden voor medewerkers die mantelzorger zijn. Celgene hecht belang aan een goede werk-privé balans van alle medewerkers, zeker ook voor diegenen die mantelzorg verlenen. Wij geloven dat mensen juist dan het beste uit zichzelf kunnen halen.

Mantelzorg (langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste) wordt steeds belangrijker. Op dit moment is één op de zes werknemers in Nederland mantelzorger (SCP, 2016). De komende tien jaar zal het aantal mantelzorgers waarschijnlijk verdubbelen. Het is daarom belangrijk goede mogelijkheden te bieden om werk en mantelzorg te combineren.

Celgene heeft de erkenning met trots in ontvangst genomen en ziet het als stimulans om het thema levend te houden.

Posted on by

Celgene geeft haar medewerkers daarom de mogelijkheid zich onder werktijd actief in te zetten op het maatschappelijk vlak op een manier die bij hen past. Uit een enquête bleek dat de medewerkers zich graag wilden verbinden aan een kleinschalig project waar ze echt een verschil kunnen maken. Hierbij werd ook een voorkeur uitgesproken voor het opbouwen van een langetermijnrelatie met zowel de organisatie, als de mensen die daardoor geholpen worden. We zijn daarom een samenwerking aangegaan met de King Arthur Groep.

De King Arthur groep biedt ondersteuning aan mensen met dementie. Samen met de deelnemers en hun omgeving gaan ze op zoek naar zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van zowel degene met dementie als van de partner, familie en/of mantelzorgers. Daarnaast beschikken ze over verschillende ontmoetingscentra in o.a. Amersfoort, Soest, Hilversum en Utrecht. De deelnemers kunnen daar de hele dag actief zijn met diverse activiteiten.

De medewerkers van Celgene zijn het hele jaar door actief vooral op de locatie in Soest. Iedere medewerker krijgt de mogelijkheid zichzelf in te zetten op een manier die bij hem of haar past. Er gaan mensen mee tijdens uitjes, mensen helpen met het bereiden van een lunch, high tea en het bakken van pannenkoeken. Gewoon spelletjes doen of kletsen met de deelnemers is natuurlijk ook heel gezellig. Daarnaast is er een vrij grote groep klussers die een aantal keer per jaar samen een project aanpakt, zoals het bouwen van een tuinhuis, garderobekast, schilderen van muren of onderhoud van de tuin.

Het zijn altijd dagen waar naar uitgekeken wordt en waar je met een voldaan gevoel weer op terug kan kijken. Celgene hoopt dan ook deze samenwerking nog lang te kunnen voortzetten.

Posted on by

Otezla, Pharmapack Awards 2017

Op 1 februari 2017 werden de ´PharmaPack Awards´ uitgereikt in Parijs. Tijdens dit jaarlijkse evenement worden medicijnverpakkingen beoordeeld op hun innovatief design door een onafhankelijk jury bestaande uit experts uit de farmaceutische industrie.

De startverpakking van Otezla bevat de drie verschillende sterktes die gebruikt worden in de eerste twee weken en dienen als opbouw naar de aanbevolen dosering. De jury beloonde het begrijpelijke taalgebruik in combinatie met het gebruik van plaatjes met de eerste prijs in de categorie ´Health Products´. De jury is van mening dat een startverpakking met duidelijke uitleg en instructies een bijdrage kan leveren aan de therapietrouw voor patiënten met psoriasis en/of artritis psoriatica.

Otezla is een orale PDE4 remmer voor patiënten met psoriasis en/of artritis psoriatica waarbij een eerste systemische therapie ontoereikend is.

 

Voor meer informatie over de PharmaPack Awards kunt u kijken op http://www.pharmapackeurope.com/awards.

Informatie over Otezla is te vinden op www.otezla.nl

 

Posted on by

Celgene werkt onvermoeibaar aan haar missie om de levens van patiënten wereldwijd te verbeteren. Dit doen we niet alleen door innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te stellen, ook de zorg voor het verbeteren van onze patiënteninformatie hoort hierbij. De patiëntenfolders van Otezla zijn nu ook beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch. Deze folders zijn digitaal te downloaden op de website www.otezla.nl voor zowel beroepsbeoefenaren als patiënten:

Bent u beroepsbeoefenaar?:

  • Kies in het hoofdmenu van otezla.nl voor ´Bent u arts of apotheker´ en log in met uw MediAccess code.

Bent u patiënt?:

  • Kies in het hoofdmenu van otezla.nl voor ´Gebruikt u Otezla?`en log in met uw inloggegevens. Bezoekt u de website voor de eerste keer? Dan dient u zich eerst aan te melden, hiervoor heeft u de EMA code van uw Otezla verpakking nodig, zie voor een uitgebreide instructie de uitleg op de website.

De digitale versies van de folders zijn tevens via onze afdeling medical information beschikbaar (medinfo.nl@celgene.com).

Otezla is een orale PDE4 remmer voor patiënten met psoriasis en/of artritis psoriatica waarbij een eerste systemische therapie ontoereikend is.

Posted on by

 
Lange tijd deed Élodie Laurent niets liever dan het maken van patisserie voor de bezoekers van haar Franse café. Maar die vreugde werd weggenomen door iets waar zij geen controle over had: psoriasis.

Ze heeft de duidelijke fysieke symptomen van de ziekte, zoals de rode, schilferige vlekken op haar gezicht en armen en jeuk. Een kijkje in haar dagelijkse leven toont ook de emotionele en psychologische last die deze immuun-ontstekingsziekte veroorzaakt: ze is zelfbewust over haar uiterlijk, verbeeldt haar ziekte veel erger dan het is en probeert haar familie en vrienden te mijden. Nadat ze gedwongen wordt haar baan als banketbakker op te geven, leidt ze een eenzaam en geïsoleerd bestaan in Londen.

Élodie is de hoofdpersoon van de nieuwe korte film Millefeuille (A Thousand Leaves), gespeeld door Anne Parillaud. Ook al is zij een fictief karakter, haar verhaal is geïnspireerd door alle mensen die wereldwijd lijden aan psoriasis en artritis psoriatica. De film werd geproduceerd om aandacht te vragen voor de soms verborgen last van psoriasis.

Millefeuille, Elodie weerstaat

In Millefeuille (duizend bladeren), ontwijkt Élodie in eerste instantie de warme vriendschap van Holly, vanwege de emotionele effecten van haar psoriasis

 

Meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd, waaronder ongeveer 300.000 mensen in Nederland, hebben psoriasis. Naast de effecten op de huid, is het waarschijnlijk dat 30 procent van deze mensen ook artritis psoriatica ontwikkelt, wat kan leiden tot pijnlijke gezwollen gewrichten en een verlies van fysiek functioneren. De last van de ziekte wordt vaak verborgen; mensen met psoriasis zoals Élodie dragen lange mouwen en hoeden om de plekken op hun huid strategisch te bedekken om deze te verbergen voor vrienden en familie. Symptomen als jeuk kun je niet verstoppen, en deze zijn vaak enorm belastend voor patiënten zoals we zien in de film.

“Millefeuille is een accurate weergave van de ervaringen van mensen met psoriasis”, aldus Nikhil Yawalkar, een dermatoloog in het Universitair Ziekenhuis van Bern in Zwitserland, die heeft opgetreden als adviseur bij deze film. “Veel mensen met psoriasis isoleren zichzelf vanwege een diep gevoel van schaamte en een laag zelfbeeld, zoals te zien is bij Élodie.”

Dat volgt ook uit enquêtes van de National Psoriasis Foundation tussen 2003 en 2011: 88 procent van de mensen met psoriasis gaf aan dat hun ziekte van invloed was op hun emotionele welbevinden. De meeste mensen met psoriasis gaven aan gevoelens van woede, frustratie en machteloosheid te ervaren als gevolg van hun ziekte.

Millefeuille, Holly's begrip

Met behulp van Holly´s begrip en acceptatie hervindt Élodie haar passie voor patisserie en het leven

De film geeft ook een hoopvolle boodschap aan mensen met psoriasis. Wanneer Élodie bevriend raakt met Holly, een extraverte jonge buurvrouw, vindt ze begrip en acceptatie. Ze komt erachter dat Holly een ´millefeuille´ (een Frans gebakje dat lijkt op een tompoes) is: diep, zoet en met vele lagen. Holly helpt Élodie haar passie voor patisserie hervinden.

Millefeuille geeft herkenning en erkenning en is groots in haar eenvoud

“De film Millefeuille is prachtig, ontroerend en zeer indringend” aldus Ria Bloemberg-Lubbers van de Psoriasis Vereniging Nederland. “Doordat de film gericht is op het persoonlijke verhaal van Élodie en geen gebruik maakt van onnodige lawaai- en kleureffecten, wordt de boodschap die de film wil uitdragen juist heel groots. Millefeuille geeft herkenning en erkenning voor mensen met psoriasis en artritis psoriatica en is groots in haar eenvoud.”

De film, geproduceerd door middel van een samenwerking tussen Celgene, Bedrock Multimedia en Turtle Canyon Films, heeft in Nederland deel uitgemaakt van een brede campagne in het kader van Wereld Psoriasis Dag 2016, getiteld ´Omarm Psoriasis´. Deze campagne is gericht op het vergroten van de publieke kennis en acceptatie van mensen met psoriasis en is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) in samenwerking met patiëntenverenigingen en partners uit de farmaceutische industrie, waaronder Celgene.

Frans Meulenberg, directeur van de NVDV, licht toe waarom Millefeuille goed past binnen deze bredere publiekscampagne rondom psoriasis: “Millefeuille is een ontroerende film die laat zien hoe veel invloed psoriasis kan hebben op iemands (sociale) leven. Iedereen heeft aanraking en sociaal contact nodig, ook mensen met psoriasis. Millefeuille brengt deze boodschap haarscherp over. Ik hoop dan ook dat heel veel mensen deze film kijken, zodat er meer begrip komt voor mensen met psoriasis en zij er bij kunnen horen.”

 

Meer informatie over Omarm Psorasis vindt u via de campagnewebsite.