Blog Archives

Posted on by

Van 2 – 5 oktober 2018 nam Celgene deel aan de World of Technology & Science 2018 (WoTS). Meer dan 22.000 mensen bezochten dit grote evenement in de Jaarbeurs in Utrecht.

Tijdens de WoTS vond de wereldpremière plaats van Celgene´s Healthcare´s Great Expedition, een innovatieve en interactieve ervaring over innovatie in de gezondheidszorg. Gedurende de vier dagen van de WoTS reisden honderden bezoekers met ons mee, deelden hun mening, gingen in gesprek met onze medewerkers en namen deel aan de interactieve onderdelen van onze booth.

De film ´This is Axiom´ vertelt het verhaal van een astronaute die verdwaald is in de ruimte en vecht voor een kans om terug te keren naar huis. Haar verhaal en dat van de mensen die werken om haar thuis te krijgen, dient als een metafoor voor de gecompliceerde besluitvorming in de gezondheidszorg. In de pricing simulatie werden onze bezoekers de directeur van een farmaceutisch bedrijf en moesten zij besluiten nemen over de prijs van een nieuw medicijn en toekomstige investeringen. In het productie spel gingen onze bezoekers de strijd met elkaar aan om een nieuw medicijn naar patiënten te brengen, waarin zij alle fasen doorliepen van ontdekking via ontwikkeling en productie tot toegang. Tijdens hun tocht kwamen zij zowel kansen als obstakels tegen die inzicht gaven in hoe de ontwikkeling van geneesmiddelen in het echt verloopt.

Bezoekers konden stemmen op een aantal vragen die relevant zijn in het huidige debat over gezondheidszorg en Geneesmiddelen. Zo konden zij hun mening geven over de vraag wat volgens hen de grootste invloed heeft op de prijs van geneesmiddelen. De overgrote meerderheid van de bezoekers koos hier voor het antwoord ´uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling´. ´Overheidsbeleid´ volgde, op grote afstand, als tweede.

Tijdens de gesprekken met de bezoekers kwamen we erachter dat velen al wisten dat het niet de reeds gemaakte R&D uitgaven de prijs van geneesmiddelen bepalen, maar dat de benodigde toekomstige R&D uitgaven de prijs van medicijnen beïnvloedt. Celgene herinvesteert jaarlijkst bijna 40% van de omzet in R&D waardoor we op dit moment meer dan 50 nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling hebben.

De stemmen op onze tweede vraag waren gelijker verdeeld over de mogelijke antwoorden. We vroegen het publiek wat volgens hen de grootste uitdaging is bij het ontwikkelen van nieuwe behandelopties. ´De wetenschappelijke uitdaging´ kreeg de meeste stemmen, direct gevolgd door ´hoge kosten´ en ´hoge risico´s´.

Er is geen goed of fout antwoord op deze vraag, alle drie de antwoorden bevatten een kern van waarheid. Veel bezoekers gaven aan dat zij in hun werk betrokken waren bij wetenschappelijk onderzoek. Zij deelden hun ervaringen over de dilemma´s en barrières die zij daarin dagelijks tegenkwamen.

Het doorzettingsvermogen van deze onderzoekers is cruciaal voor innovatie. Niet alleen ten aanzien van geneesmiddelen, maar ook in tal van andere gebieden.

Healthcare´s Great Expedition gaat niet om ons. Het gaat om het belang van innovatie voor de toekomst van de gezondheidszorg en om de rol die alle stakeholders hebben in het behouden van ruimte voor deze noodzakelijke innovatie. Om dit voor elkaar te krijgen moeten betrokken partijen met elkaar samenwerken. Echte samenwerking vereist begrip voor elkaars standpunten en perspectieven. Dat is ook de reden dat de film. ´This is Axiom´ de verschillende perspectieven in beeld brengt van alle partijen die betrokken zijn bij een complexe besluitvorming. Dat is bovendien de reden dat we verschillende belangrijke betrokkenen uit de gezondheidszorg een podium hebben geboden op onze booth. Een podium om te vertellen over hun ambities, uitdagingen en oplossingen. We mochten de volgende partijen verwelkomen: een patient advocate, een strategisch zorgverkoper van een ziekenhuis en een verpleegkundige die ook manager was van de poliklinieken van een van de grootste ziekenhuizen in Nederland.


Kijk een korte compilatie film met daarin de highlights van
Healthcare´s Great Expedition op WoTS 2018.

We hebben genoten van deze vier dagen waarin we uitgebreid van gedachten hebben kunnen wisselen met heel veel mensen. Onze bezoekers hebben ons geïnspireerd met hun verhalen en meningen. Onze gastsprekers hebben bijgedragen aan meer begrip voor elkaars perspectief binnen de gezondheidszorg.

De WoTS was de eerste etappe van onze expeditie. We brengen deze expeditie nog naar vele andere locaties, om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke en houdbare oplossing voor de dilemma´s in de gezondheidszorg.

Posted on by

Registreer voor WOTS 2018

Van 2 tot 5 oktober presenteert Celgene Healthcare´s Great Expedition op de World of Technology & Science. Wij zien dit als een unieke mogelijkheid om van gedachten te wisselen met een zeer divers publiek. Dit zijn mensen waar wij in ons dagelijks werk geen of weinig contact mee hebben, maar die tegelijkertijd de kern zijn van ons bestaan. Want zij zijn de huidige of toekomstige mantelzorger of patiënt. Hun stem moet gehoord worden in het debat over de toekomst van de zorg.

Centraal in dat debat staat voor ons het belang van innovatie. Innovaties in de geneeskunde zorgen ervoor dat we langer en gezonder leven en ze hebben enorm veel voordeel gebracht voor de zorgstelsels en de samenleving. Maar deze zelfde zorgstelsels staan ​​onder druk doordat er steeds meer vraag is naar nieuwe en verbeterde behandelingen, terwijl er grenzen zijn aan hoeveel geld we hiervoor uit willen en kunnen trekken.

Maar al te vaak is innovatie het eerste dat wordt weggesneden als de budgetten krap zijn. Een innovatie niet toelaten lijkt gemakkelijk. Mensen hebben de waarde hiervan nooit ervaren en zullen deze dan ook niet missen. Dit in tegenstelling tot het uitsluiten van een bestaande behandeling, bijvoorbeeld omdat die niet effectief is. Dat is veel lastiger, omdat mensen eraan gewend zijn dat deze beschikbaar is. Het wegsnijden van huidige innovaties zet de toekomstige innovatie onder druk. De innovaties van vandaag zijn nodig om de innovaties van morgen te financieren en wat we vandaag leren, zal ons morgen helpen.

Begrip voor verschillende perspectieven

Artsen, gezondheidseconomen, beleidsmakers, academici, patiënten, mantelzorgers, farmaceutische bedrijven en de media hebben allemaal een ander perspectief op dit dilemma. Ondanks dat al deze partijen in de basis hetzelfde willen, de best mogelijke zorg voor iedereen die dit nu en in de toekomst nodig heeft, hebben zij heel verschillende opvattingen over hoe innovatie van de grond te krijgen, te waarderen en te onderhouden.

Er is geen eenvoudig antwoord op dit dilemma. Wij zijn ervan overtuigd dat de beste oplossingen alleen kunnen worden gevonden door samenwerking tussen alle belanghebbenden. En samenwerking kan alleen plaatsvinden als we elkaars perspectief begrijpen.

Healthcare´s Great Expedition

Ga mee met ons op Healthcare’s Great Expedition, een reis naar de diepten van de oceaan, over de uitgestrekte woestijnvlaktes en tot ver in de ruimte. Hier laten we ons perspectief zien op de complexe vraagstukken waarmee wij worden geconfronteerd: het risicovolle karakter van de ontwikkeling van geneesmiddelen, de complexiteit van prijsstelling van een geneesmiddel, de moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt bij het beschikbaar maken van innovaties, en natuurlijk van de impact van medicijnen op de totale zorguitgaven.

Maar we stoppen niet bij ons eigen perspectief. This is Axiom, een film over een astronaute die verdwaald is in de ruimte, vertoont overeenkomsten met de ingewikkelde besluitvorming in de gezondheidszorg. Het brengt de uitdagingen en dilemma’s in beeld waar elke partij in de zorg dagelijks mee te maken heeft. Op onze stand willen we ook samenwerken met verschillende belangrijke stakeholders in de gezondheidszorg, waarbij ze een podium krijgen om hun ambities, uitdagingen en oplossingen te bespreken. Hiermee willen we meer begrip creëren voor hun perspectief en daarmee een stap zetten in de richting van een gezamenlijke oplossing voor onze gedeelde uitdagingen. Dit is een echt nieuw perspectief op het gezondheidszorg debat.

Via deze link kunt u zich gratis inschrijven voor de World of Technology & Science. U kunt onze stand bezoeken van 2 tot en met 5 oktober in de World of Laboratory, A119, Jaarbeurs Utrecht.

Posted on by

Registreer voor WOTS 2018

Wat hebben ruimtevaart en gezondheidszorg met elkaar gemeen? Hoe worden innovatieve medicijnen ontwikkeld? Hoe wordt de prijs van een nieuw medicijn bepaald? Hoe kunnen we de gezondheidszorg betaalbaar houden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij de geneesmiddelen krijgt die je nodig hebt?

Reis mee met Healthcare´s Great Expedition om meer te weten te komen én om mee te praten over deze onderwerpen. Dompel jezelf onder in verschillende interactieve ervaringen, waaronder een simulatie waarin jij de prijs bepaalt voor een nieuw medicijn inclusief alle moeilijke bijbehorende afwegingen. Of bekijk ´This is Axiom´, een film over een astronaute die verdwaald is in de ruimte en vecht voor de juiste hulp en de meest innovatieve technologie om haar veilig thuis te brengen. Een metafoor voor de gecompliceerde besluitvorming in de gezondheidszorg.

Via deze link kunt u zich gratis inschrijven voor dit evenement. U kunt onze stand bezoeken van 2 tot en met 5 oktober in de World of Laboratory, A119.

Over Celgene

We ontwikkelen innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van (bloed)kanker, immuun- en ontstekingsziekten. We willen bijdragen aan de volksgezondheid via wetenschappelijk onderzoek en de belofte het belang van de patiënt altijd voorop te plaatsen. Een van de meest zichtbare manieren waarop we dit doen is door bijna 40% van onze omzet te investeren in R&D.

Posted on by

Tijdens de najaarsscholing van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Reumatologie (V&VN ) is deze prijs uitgereikt door de jury voorzitter in de Reehorst te Ede. Lea en Laura hebben een idee ingestuurd voor de verbetering van het zorgpad voor patiënten met artritis psoriatica. Lea is werkzaam als verpleegkundig reumaconsulent in het Westfries Gasthuis in Hoorn, Laura werkt als verpleegkundig consulent reumatologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.

Betere samenwerking voor betere zorg
Zowel Lea als Laura missen een optimale samenwerking tussen de afdelingen dermatologie en reumatologie op het gebied van de zorg voor patiënten met artritis psoriatica. Psoriasis en artritis psoriatica zijn beiden chronische aandoeningen met klachten op de huid en/of aan de gewrichten. Patiënten hebben hiervoor afspraken bij zowel de afdeling reumatologie als dermatologie terwijl een gecombineerde aanpak voor patiënten prettiger kan zijn.

Het beste idee van Nederland reumatologie
Tijdens de voorjaarsscholing van de V&VN reumatologie hadden de aanwezigen de kans om hun idee voor de verbetering voor de zorg van het zorgpad van patiënten met psoriasis en artritis psoriatica in te dienen. Een jury van onafhankelijke zorgprofessionals heeft  besloten welk idee volgens hun het beste is. Er is hierbij gekeken naar de haalbaarheid van het idee, de landelijke toepasbaarheid én of het past binnen het verpleegkundig domein. De prijs bestaat uit de uitvoering van het idee en wordt in samenwerking met Celgene (binnen de geldende wet- en regelgeving (CGR) ten aanzien van sponsoring van zorgprojecten) uitgevoerd.

Posted on by

Inzichtbaar boekInzichtbaar
Niets is zo zichtbaar als de huid, niets zo onzichtbaar als een gewricht.

Maar wat als die zichtbare huid juist maakt dat je onzichtbaar wilt zijn? Wat als dat wat

voor anderen onzichtbaar is, je leven zo zichtbaar beïnvloedt?

 

Portretten
Bijzondere portretten van patiënten en zorgverleners die een kijk geven in hun leven met psoriasis en artritis psoriatica. Dat is waar ´Inzichtbaar´ over gaat. In 15 interviews met reumatologen, dermatologen, een verpleegkundige, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties én patiënten worden diverse invalshoeken van beide aandoeningen belicht.

Kijk verder dan huid en gewricht
De strekking van de verhalen van de zorgverleners is duidelijk; kijk verder dan huid en gewricht. Patiënten hebben een verhaal, dermatologie is niet alleen een kijk-, maar vooral ook een luistervak. Niet alleen impact op kwaliteit van leven, maar ook basale zaken als jeuk worden niet altijd actief gemeld en besproken. Ook bij gewrichtsklachten is het goed om verder te kijken dan wat de uitslag van het bloedonderzoek aangeeft. Als er niets gevonden wordt, wil het niet zeggen dat er geen probleem is: een ontsteking van de entheses (peesaanhechting) is pijnlijk en vervelend maar niet zichtbaar in een laboratoriumuitslag, aldus één van de reumatologen in het boek.

Het boek ´Inzichtbaar´ is een uitgave van Celgene en is in samenwerking met de geïnterviewden tot stand gekomen. Speciale dank aan hen allemaal.

Inzichtbaar wordt exclusief aangeboden aan relaties van Celgene en is niet te koop.

Posted on by

wij werken mantelzorg vriendelijk

Celgene heeft op 14 november als eerste farmaceutische bedrijf in Nederland de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen uit handen van Jan Anne van Dijk, programmamanager Werk&Mantelzorg bij Mezzo.

Mezzo heeft de erkenning in het leven geroepen voor organisaties die het thema werk en mantelzorg bespreekbaar maken, medewerkers wijzen op de wettelijke verlofregelingen en flexibele werkoplossingen en maatwerk bieden voor medewerkers die mantelzorger zijn. Celgene hecht belang aan een goede werk-privé balans van alle medewerkers, zeker ook voor diegenen die mantelzorg verlenen. Wij geloven dat mensen juist dan het beste uit zichzelf kunnen halen.

Mantelzorg (langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste) wordt steeds belangrijker. Op dit moment is één op de zes werknemers in Nederland mantelzorger (SCP, 2016). De komende tien jaar zal het aantal mantelzorgers waarschijnlijk verdubbelen. Het is daarom belangrijk goede mogelijkheden te bieden om werk en mantelzorg te combineren.

Celgene heeft de erkenning met trots in ontvangst genomen en ziet het als stimulans om het thema levend te houden.

Posted on by

Celgene geeft haar medewerkers daarom de mogelijkheid zich onder werktijd actief in te zetten op het maatschappelijk vlak op een manier die bij hen past. Uit een enquête bleek dat de medewerkers zich graag wilden verbinden aan een kleinschalig project waar ze echt een verschil kunnen maken. Hierbij werd ook een voorkeur uitgesproken voor het opbouwen van een langetermijnrelatie met zowel de organisatie, als de mensen die daardoor geholpen worden. We zijn daarom een samenwerking aangegaan met de King Arthur Groep.

De King Arthur groep biedt ondersteuning aan mensen met dementie. Samen met de deelnemers en hun omgeving gaan ze op zoek naar zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van zowel degene met dementie als van de partner, familie en/of mantelzorgers. Daarnaast beschikken ze over verschillende ontmoetingscentra in o.a. Amersfoort, Soest, Hilversum en Utrecht. De deelnemers kunnen daar de hele dag actief zijn met diverse activiteiten.

De medewerkers van Celgene zijn het hele jaar door actief vooral op de locatie in Soest. Iedere medewerker krijgt de mogelijkheid zichzelf in te zetten op een manier die bij hem of haar past. Er gaan mensen mee tijdens uitjes, mensen helpen met het bereiden van een lunch, high tea en het bakken van pannenkoeken. Gewoon spelletjes doen of kletsen met de deelnemers is natuurlijk ook heel gezellig. Daarnaast is er een vrij grote groep klussers die een aantal keer per jaar samen een project aanpakt, zoals het bouwen van een tuinhuis, garderobekast, schilderen van muren of onderhoud van de tuin.

Het zijn altijd dagen waar naar uitgekeken wordt en waar je met een voldaan gevoel weer op terug kan kijken. Celgene hoopt dan ook deze samenwerking nog lang te kunnen voortzetten.

Posted on by

Otezla, Pharmapack Awards 2017

Op 1 februari 2017 werden de ´PharmaPack Awards´ uitgereikt in Parijs. Tijdens dit jaarlijkse evenement worden medicijnverpakkingen beoordeeld op hun innovatief design door een onafhankelijk jury bestaande uit experts uit de farmaceutische industrie.

De startverpakking van Otezla bevat de drie verschillende sterktes die gebruikt worden in de eerste twee weken en dienen als opbouw naar de aanbevolen dosering. De jury beloonde het begrijpelijke taalgebruik in combinatie met het gebruik van plaatjes met de eerste prijs in de categorie ´Health Products´. De jury is van mening dat een startverpakking met duidelijke uitleg en instructies een bijdrage kan leveren aan de therapietrouw voor patiënten met psoriasis en/of artritis psoriatica.

Otezla is een orale PDE4 remmer voor patiënten met psoriasis en/of artritis psoriatica waarbij een eerste systemische therapie ontoereikend is.

 

Voor meer informatie over de PharmaPack Awards kunt u kijken op http://www.pharmapackeurope.com/awards.

Informatie over Otezla is te vinden op www.otezla.nl

 

Posted on by

Celgene werkt onvermoeibaar aan haar missie om de levens van patiënten wereldwijd te verbeteren. Dit doen we niet alleen door innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te stellen, ook de zorg voor het verbeteren van onze patiënteninformatie hoort hierbij. De patiëntenfolders van Otezla zijn nu ook beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch. Deze folders zijn digitaal te downloaden op de website www.otezla.nl voor zowel beroepsbeoefenaren als patiënten:

Bent u beroepsbeoefenaar?:

  • Kies in het hoofdmenu van otezla.nl voor ´Bent u arts of apotheker´ en log in met uw MediAccess code.

Bent u patiënt?:

  • Kies in het hoofdmenu van otezla.nl voor ´Gebruikt u Otezla?`en log in met uw inloggegevens. Bezoekt u de website voor de eerste keer? Dan dient u zich eerst aan te melden, hiervoor heeft u de EMA code van uw Otezla verpakking nodig, zie voor een uitgebreide instructie de uitleg op de website.

De digitale versies van de folders zijn tevens via onze afdeling medical information beschikbaar (medinfo.nl@celgene.com).

Otezla is een orale PDE4 remmer voor patiënten met psoriasis en/of artritis psoriatica waarbij een eerste systemische therapie ontoereikend is.

Posted on by

 
Lange tijd deed Élodie Laurent niets liever dan het maken van patisserie voor de bezoekers van haar Franse café. Maar die vreugde werd weggenomen door iets waar zij geen controle over had: psoriasis.

Ze heeft de duidelijke fysieke symptomen van de ziekte, zoals de rode, schilferige vlekken op haar gezicht en armen en jeuk. Een kijkje in haar dagelijkse leven toont ook de emotionele en psychologische last die deze immuun-ontstekingsziekte veroorzaakt: ze is zelfbewust over haar uiterlijk, verbeeldt haar ziekte veel erger dan het is en probeert haar familie en vrienden te mijden. Nadat ze gedwongen wordt haar baan als banketbakker op te geven, leidt ze een eenzaam en geïsoleerd bestaan in Londen.

Élodie is de hoofdpersoon van de nieuwe korte film Millefeuille (A Thousand Leaves), gespeeld door Anne Parillaud. Ook al is zij een fictief karakter, haar verhaal is geïnspireerd door alle mensen die wereldwijd lijden aan psoriasis en artritis psoriatica. De film werd geproduceerd om aandacht te vragen voor de soms verborgen last van psoriasis.

Millefeuille, Elodie weerstaat

In Millefeuille (duizend bladeren), ontwijkt Élodie in eerste instantie de warme vriendschap van Holly, vanwege de emotionele effecten van haar psoriasis

 

Meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd, waaronder ongeveer 300.000 mensen in Nederland, hebben psoriasis. Naast de effecten op de huid, is het waarschijnlijk dat 30 procent van deze mensen ook artritis psoriatica ontwikkelt, wat kan leiden tot pijnlijke gezwollen gewrichten en een verlies van fysiek functioneren. De last van de ziekte wordt vaak verborgen; mensen met psoriasis zoals Élodie dragen lange mouwen en hoeden om de plekken op hun huid strategisch te bedekken om deze te verbergen voor vrienden en familie. Symptomen als jeuk kun je niet verstoppen, en deze zijn vaak enorm belastend voor patiënten zoals we zien in de film.

“Millefeuille is een accurate weergave van de ervaringen van mensen met psoriasis”, aldus Nikhil Yawalkar, een dermatoloog in het Universitair Ziekenhuis van Bern in Zwitserland, die heeft opgetreden als adviseur bij deze film. “Veel mensen met psoriasis isoleren zichzelf vanwege een diep gevoel van schaamte en een laag zelfbeeld, zoals te zien is bij Élodie.”

Dat volgt ook uit enquêtes van de National Psoriasis Foundation tussen 2003 en 2011: 88 procent van de mensen met psoriasis gaf aan dat hun ziekte van invloed was op hun emotionele welbevinden. De meeste mensen met psoriasis gaven aan gevoelens van woede, frustratie en machteloosheid te ervaren als gevolg van hun ziekte.

Millefeuille, Holly's begrip

Met behulp van Holly´s begrip en acceptatie hervindt Élodie haar passie voor patisserie en het leven

De film geeft ook een hoopvolle boodschap aan mensen met psoriasis. Wanneer Élodie bevriend raakt met Holly, een extraverte jonge buurvrouw, vindt ze begrip en acceptatie. Ze komt erachter dat Holly een ´millefeuille´ (een Frans gebakje dat lijkt op een tompoes) is: diep, zoet en met vele lagen. Holly helpt Élodie haar passie voor patisserie hervinden.

Millefeuille geeft herkenning en erkenning en is groots in haar eenvoud

“De film Millefeuille is prachtig, ontroerend en zeer indringend” aldus Ria Bloemberg-Lubbers van de Psoriasis Vereniging Nederland. “Doordat de film gericht is op het persoonlijke verhaal van Élodie en geen gebruik maakt van onnodige lawaai- en kleureffecten, wordt de boodschap die de film wil uitdragen juist heel groots. Millefeuille geeft herkenning en erkenning voor mensen met psoriasis en artritis psoriatica en is groots in haar eenvoud.”

De film, geproduceerd door middel van een samenwerking tussen Celgene, Bedrock Multimedia en Turtle Canyon Films, heeft in Nederland deel uitgemaakt van een brede campagne in het kader van Wereld Psoriasis Dag 2016, getiteld ´Omarm Psoriasis´. Deze campagne is gericht op het vergroten van de publieke kennis en acceptatie van mensen met psoriasis en is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) in samenwerking met patiëntenverenigingen en partners uit de farmaceutische industrie, waaronder Celgene.

Frans Meulenberg, directeur van de NVDV, licht toe waarom Millefeuille goed past binnen deze bredere publiekscampagne rondom psoriasis: “Millefeuille is een ontroerende film die laat zien hoe veel invloed psoriasis kan hebben op iemands (sociale) leven. Iedereen heeft aanraking en sociaal contact nodig, ook mensen met psoriasis. Millefeuille brengt deze boodschap haarscherp over. Ik hoop dan ook dat heel veel mensen deze film kijken, zodat er meer begrip komt voor mensen met psoriasis en zij er bij kunnen horen.”

 

Meer informatie over Omarm Psorasis vindt u via de campagnewebsite.

Posted on by

Het is belangrijk om kennis over kanker te verspreiden. Op 4 februari 2014 is het Wereld Kanker Dag, een initiatief dat geleid wordt door de Union for International Cancer Control (UICC) in Genève. In 2014 is het doel de mythes over kanker te ontkrachten. Enerzijds door mensen informatie te geven over kanker in het algemeen, anderzijds door misvattingen over de ziekte weg te nemen.

Celgene is een supporter van UICC, en juicht hun inspanningen toe om “de mythes te ontkrachten” die bestaan rondom kanker. Wij erkennen de noodzaak om over kanker te praten en moedigen iedereen aan om mee te doen.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) krijgen elk jaar 12,7 miljoen mensen over de hele wereld te horen dat ze kanker hebben. Wereldwijd stierven in 2008 ongeveer 7,6 miljoen mensen door een vorm van kanker. Kanker raakt wereldwijd mensen van alle leeftijden. Het verspreiden van bewustzijn en het verbeteren van behandelingsmogelijkheden maakt geen deel uit van de Millennium Development Goals voor 2015 van de Verenigde Naties.

Vaak wordt gedacht dat kanker een ziekte is die alleen oudere mensen in ontwikkelde landen treft.  Echter, de World Health Organization (WHO) schat dat ongeveer 70 procent van de sterfgevallen als gevolg van kanker in 2008 plaatsvond in landen met lage en gemiddelde inkomens. In 2030 zal een groot gedeelte van de geschatte 21,4 miljoen nieuwe gevallen van kanker plaatsvinden in ontwikkelingslanden. Op dat moment zal de wereldwijde kankerzorg een geschat bedrag van USD 458 miljard per jaar kosten.

Het goede nieuws is dat tegenwoordig meer soorten kanker wel effectief behandeld kunnen worden, waardoor jaren toegevoegd kunnen worden aan het leven van patiënten. Sinds 1990 is de sterfte aan kanker afgenomen met meer dan 22 procent, en het aantal mensen dat de ziekte overleeft en langer leeft is meer dan verdubbeld. Nieuwe innovatieve geneesmiddelen ontwikkeld door farmaceutische en biotechnologische bedrijven hebben sinds 1990 geholpen bij het redden van 43 miljoen levensjaren. Doordat patiënten langer leefden en een bijdrage leverden aan de maatschappij, heeft dat geleid tot USD 4,7 triljoen aan extra inkomsten. Daarnaast is de overleving van kanker verdubbeld sinds 1990 – van 6 miljoen naar 13 miljoen.

Maar het werk om alle soorten kanker te genezen is nog lang niet voltooid. Daarom heeft Celgene als prioriteiten het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties, het onderzoeken en op de markt brengen van innovatieve behandelingen, en het helpen van patiënten om toegang te krijgen tot geneesmiddelen die ze nodig hebben. Niet alleen op Wereld Kanker Dag, maar het hele jaar door. “Een enkele dag is nooit genoeg”, aldus Joel Beetsch, vicepresident van Patient Advocacy bij Celgene. “Hoe breid je die dag uit naar nog 364 dagen?”

Als Beetsch in een kamer zit met sommige van zijn externe partners, denkt hij vaak aan de patiënten die ze vertegenwoordigen. “Wij proberen om de partners van onze patiënten te zijn”, zei hij. “Wat kunnen wij doen om het leven van één patient, of duizenden patiënten, te beïnvloeden?”

Een van de manieren waarop Celgene helpt bij het ondersteunen van patiënten is via het Innovation Impact Awards-programma. Het programma geeft erkenning aan effectieve, innovatieve en succesvolle initiatieven en prestaties van Amerikaanse organisaties. Het betreft organisaties zonder winstoogmerk die zich richten op de behoeften van patiënten, verzorgers en gezondheidszorgaanbieders in de huidige uitdagende gezondheidszorgomgeving.  De Innovation Impact Awards zijn gericht op de erkenning van de significante bijdragen van patiëntenorganisaties en professionele organisaties aan patiëntenbehandeling en –zorg. Daarnaast zorgen deze awards ook voor een sterkere naamsbekendheid van de prijswinnende programma’s, wat bijdraagt aan het in stand houden, uitbreiden en herhalen van die waardevolle initiatieven.

Aangezien kanker een wereldwijd gezondheidsprobleem blijft, zal Celgene zich blijven inzetten om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die kunnen helpen bij het verbeteren van de levens van kankerpatiënten over de hele wereld.

Celgene wil bijdragen aan de volksgezondheid door middel van wetenschappelijk onderzoek en en innovatieve geneesmiddelen. Celgene belooft het belang van de patiënt altijd voorop te plaatsen.

Jessica Cybrowski, manager patiëntondersteuning bij Celgene Patient Support in Berkeley Heights, N.J. (VS) komt op haar werk elke dag uitdagingen tegen. Ze helpt patiënten bij het vinden van hun weg in de vergoedingen van zorgverzekeraars, zodat ze toegang hebben tot de geneesmiddelen die ze nodig hebben. In de jaren dat ze bij het bedrijf werkt, heeft Jessica talloze patiënten kunnen helpen om toegang te krijgen tot hun geneesmiddelen. “Ik heb vakkennis die praktisch en écht is”, zegt ze. “Mijn team en ik helpen de patiënten in hun strijd tegen kanker. Er is niets dat meer voldoening geeft.”

Van het helpen van mensen om hun geneesmiddelen te krijgen tot het gebruiken van geavanceerde wetenschappelijke technologie om nieuwe behandelingen te ontdekken; Celgene´s ondernemersgeest, op samenwerking gerichte cultuur en toewijding aan zeldzame ziekten creëren een uniek platform voor het bereiken van resultaten voor de patiënt. Wij groeien en ontwikkelen op elk niveau.

Passie, innovatie en lef zitten vanaf het begin in de genen van het bedrijf. “Op onze weg naar een succesvol bedrijf zijn wij onverwachte obstakels tegengekomen. Maar onze mensen hadden het lef om deze obstakels om te zetten in kansen en deze aan te grijpen, en hadden de visie om obstakels niet alleen te omzeilen maar ze om te zetten in nieuwe benaderingen en vooruitgang”, aldus voormalig voorzitter en algemeen directeur Sol J. Barer, PhD. Op basis van deze principes is Celgene toonaangevend geworden in het leveren van geneesmiddelen aan patiënten die geen andere behandelmogelijkheden hadden. Dit hebben wij bereikt door te blijven zoeken naar antwoorden op wetenschappelijke vraagstukken en door onvermoeibaar te werken aan het verbeteren van de levens van patiënten over de hele wereld.

Door risico’s te nemen en door fors te investeren in onderzoek & ontwikkeling kan Celgene patiënten keuzes bieden die hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Het op de markt brengen van thalidomide voor patiënten met ernstige zeldzame ziekten die weinig behandelmogelijkheden hadden, was misschien wel het ultieme voorbeeld van hun onverschrokkenheid. Met doorzettingsvermogen en creativiteit zette Celgene dit bekritiseerde geneesmiddel om in nieuwe hoop voor patiënten die hulp nodig hadden.

Anita Atema, algemeen directeur van Celgene Nederland, onderstreept het belang van onderzoek en ontwikkeling. “Door onze geneesmiddelen zijn soms levensverwachtingen verdubbeld, is de kwaliteit van leven vaak zichtbaar verbeterd of is er voor het eerst een behandeling beschikbaar. Daar laten wij het niet bij. Wij zoeken continu naar nieuwe behandelingen en investeren daarom ruim 30% van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling.”

Joel Beetsch, vice-president van Patient Advocacy, is onder de indruk van de openheid van het bedrijf. Hij merkt op dat de typische bureaucratische beperkingen van grotere organisaties bij Celgene afwezig lijken te zijn. Hij zei “Het is een maak-het-waar cultuur”.

Of het nu gaat om het leveren van innovatieve therapieën aan opkomende markten waar de nodige infrastructuur nog ontbreekt, of om het verkrijgen van wettelijke goedkeuring voor nieuwe behandelingen van zeldzame ziekten. Als ze een obstakel tegenkomen, werken collega’s samen om een oplossing te vinden voor het probleem. En ze nemen ook de tijd om successen te vieren. “Iedereen bij Celgene heeft dezelfde focus: patiënten helpen om de geneesmiddelen te krijgen waarvan hun arts denkt dat ze de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren of behouden”, aldus Jessica. “Wij weten dat wij allemaal op de één of andere manier bijdragen om patiënten te helpen bij het krijgen wat ze nodig hebben.  Het is een missie die ons verbindt, en dat geeft op zichzelf al voldoening.”

Onze medewerkers zijn ook buiten werktijd betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven. Zo heeft Celgene Nederland een meerjarige samenwerking opgezet met de King Arthur Groep. De King Arthur Groep organiseert kleinschalige ondersteuning en activiteiten voor mensen met dementie. Daarbij staat voorop dat het aanbod aansluit bij de behoeften van zowel degene met dementie als de partner, familie en/of mantelzorgers. Celgene medewerkers krijgen ieder jaar de mogelijkheid om als vrijwilliger bij te dragen aan verschillende activiteiten van de King Arthur Groep.

Ook heeft Celgene Nederland een bijdrage geleverd aan een organisatie die zich inzet voor het geven van taallessen aan vluchtelingen die in Utrecht worden opgevangen. Wij hebben hen geholpen door materialen aan te leveren die zij nodig hebben voor het geven van hun lessen, zoals woordenboeken.

Celgene doet zaken op basis van integriteit, ethiek, heldere besluitvorming, respect voor het milieu, en gedrag dat onze bedrijfscultuur weerspiegelt. Wij spannen ons voortdurend in om onze economische, sociale en milieuprestaties te verbeteren. Denk daarbij aan nieuwe methoden om patiënten te helpen en hun belangen te behartigen, aan goede interactie tussen medewerkers en management, en aan hulp bij nieuwe programma’s in lokale gemeenschappen. Een heel concreet voorbeeld is het interne Celgene ´green team´, dat via allerlei initiatieven continu bijdraagt aan een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Volgens Jan Koedam, medisch directeur van Celgene Nederland, zit creativiteit van medewerkers die samenwerken aan een gezamenlijk doel in de genen van Celgene. “Onze mensen maken het verschil. Ze zijn zeer getalenteerd en gemotiveerd om buiten de gebaande paden te denken. Ze zijn betrokken omdat ze achter onze missie staan.”

Ons verhaal gaat over onvermoede kansen. Over het lef en de visie om die kansen te verzilveren en om te zetten in vooruitgang. Wij hopen dat wij enkele van de meest ernstige ziekten van de 21e eeuw kunnen omzetten in beheersbare aandoeningen.

Posted on by

Leishmaniasis. De ziekte van Chagas. Lymfatische filariasis. Dit zijn ziekten waar de gemiddelde persoon in een geïndustrialiseerd land waarschijnlijk nog nooit van heeft gehoord. Maar ze treffen een miljard mensen over de hele wereld rechtstreeks en dreigen miljoenen meer te infecteren.

Er zijn ongeveer 17 verwaarloosde tropische ziekten (neglected tropical diseases/NTD) die miljarden mensen treffen in ontwikkelingslanden, vooral mensen in krottenwijken en boeren. “Meer dan de helft van de wereldbevolking loopt risico op het krijgen van verwaarloosde overdraagbare tropische ziekten, of heeft momenteel zo’n ziekte”, aldus Jerome B. Zeldis, MD, PhD, algemeen directeur van Celgene Global Health en medisch directeur van Celgene, op het World Orphan Drug Congress Europe in 2011.

Ondanks de wijdverspreide aard van NTD’s, zijn veel van de geneesmiddelen die ervoor gebruikt worden oud of hebben ernstige bijwerkingen. Het zou beter zijn als er opties waren die minder bijwerkingen hebben en daarnaast effectiever, goedkoper en eenvoudiger in te nemen zijn. Ook moeten deze geneesmiddelen goed tegen hoge temperaturen en vochtigheid kunnen. 

Helaas krijgt onderzoek naar NTD’s niet zoveel financiering als de drie grote tropische ziekten: HIV / AIDS, malaria en tuberculose, die fors worden ondersteund door het internationale financieringsinstituut The Global Fund. Verwaarloosde tropische ziekten zijn traditiegetrouw ook geen focus geweest voor de meeste grote farmaceutische bedrijven, voornamelijk omdat ze weinig tot geen winst opleveren. 

Maar het begint er langzaam beter uit te zien. In 2012 doneerde de Bill and Melinda Gates Foundation USD 363 miljoen gedurende vijf jaar om te helpen met programma’s voor onderzoek en distributie van geneesmiddelen voor verwaarloosde tropische ziekten. Veel farmaceutische bedrijven helpen mee door het doneren van geneesmiddelen. Het lijkt erop dat veel mensen eindelijk de behandelingen zullen krijgen die ze wanhopig nodig hebben. “Ik ben ervan overtuigd dat voor het einde van dit decennium bijna al deze ziekten uitgewist of beheerst kunnen worden”, aldus Margaret Chan, directeur-generaal van de World Health Organization (WHO) volgens Reuters.

Celgene Global Health (CGH), een divisie van Celgene Corporation die in 2009 werd opgericht, begrijpt dat ziekte mensen kan belemmeren om mee te doen in het dagelijks leven. CGH gelooft dat haar betrokkenheid bij patiënten ook voor de mensen in ontwikkelingslanden moet gelden. Het leveren van levensreddende behandelingen en het deelnemen aan samenwerkingsverbanden binnen de gezondheidszorg zijn cruciaal voor het bevorderen van wereldwijde welvaart.

CGH werkt met samenwerkingsverbanden voor productontwikkeling, non-gouvernementele organisaties (NGO’s), academische instellingen en andere organisaties om het potentieel van onze stoffen te bepalen voor gebruik bij het behandelen van verwaarloosde ziekten. Er lopen momenteel verschillende projecten die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden. Huidige programma’s richten zich op leishmaniasis, Afrikaanse trypanosomiasis, de ziekte van Chagas, malaria, lymfatische filariasis, tuberculose, virale hemorragische koortsen, HIV, en Kaposi sarcoom.

Op basis van de ervaringen met thalidomide en andere geneesmiddelen, werkt Celgene samen met het U.S. Agency for International Development (USAID), de Indiana University en het Academic Model for Providing Access to Healthcare (AMPATH) om veilige toegang te ondersteunen tot levensreddende behandelingen die risico’s met zich meebrengen. AMPATH werkt momenteel in Kenia om medisch personeel op te leiden en om systemen voor de veiligheid van de patiënt, de veiligheid van apotheken en distributiecontrole te verbeteren. 

Het doel van de samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en wereldgezondheidsorganisaties is ervoor te zorgen dat meer mensen met NTD’s de behandelingen krijgen die ze nodig hebben. “Misschien beginnen mensen zich in de loop van dit decennium wel af te vragen of deze ziekten nog wel verwaarloosde ziekten genoemd moeten worden”, zei Bill Gates in 2012 tijdens Uniting to Combat NTDs. “Als wij onze mijlpalen blijven halen, gaan wij ze misschien gewoon tropische ziekten noemen.”

Hoewel er hoop is, moet er nog veel werk verricht worden om verwaarloosde tropische ziekten te verslaan. Tijdens het World Orphan Drug Congress Europe in 2011 zei dr. Zeldis dat hij vindt dat het onaanvaardbaar is dat NTD’s genegeerd worden en spoorde hij bedrijven aan om te helpen waar ze maar kunnen. “De patiënten wachten en dat zijn heel veel mensen.”

Voor de allereerste keer wordt op 13 november 2014 de werelddag voor alvleesklierkanker gehouden. Hoewel de maand november in sommige landen traditiegetrouw wordt gezien als maand voor bewustzijn over alvleesklierkanker, wordt dit momenteel niet wereldwijd erkend. De schatting is dat over de hele wereld jaarlijks 337.872 mensen de diagnose alvleesklierkanker zullen krijgen, en 330.372 mensen zullen elk jaar aan deze ziekte sterven.  De wereldwijde vijfjarige overlevingskansen voor alvleesklierkanker zijn minder dan 7 procent; een van de laagste van alle soorten kanker.

Deze statistieken zijn maar enkele van de redenen waarom internationale patiëntenverenigingen, met steun van Celgene, de werelddag voor alvleesklierkanker hebben gecreëerd.  Meer dan 29 patiëntenverenigingen starten verschillende initiatieven op sociale media om aandacht te vragen voor deze dodelijke kanker en de noodzaak om hier verandering in te brengen. Zij zullen via social media mensen aanmoedigen om informatie over de ziekte te delen, liken, tweeten en posten.

Ter ondersteuning van deze inspanning heeft Celgene de resultaten vrijgegeven van een wereldwijde Omnibus-enquête naar bewustzijn over alvleesklierkanker onder meer dan 7.000 volwassenen in de Verenigde Staten en vijf landen in Europa.  De enquête werd uitgevoerd door Ipsos in het begin van 2014 en was ontworpen om het niveau van bewustzijn en kennis over alvleesklierkanker, de mate van interesse om meer te weten te komen over deze dodelijke kanker, en de mate van steun voor grotere onderzoeksinspanningen te beoordelen.

De resultaten van de Omnibus-enquête laten zien dat er een zeer laag bewustzijn bestaat over alvleesklierkanker, ondanks het feit dat het één van de belangrijkste oorzaken van overlijden aan kanker in de hele wereld is.  Sterker nog, 60 procent van de ondervraagden zei dat ze bijna niets weten over alvleesklierkanker. Het goede nieuws is dat toen de ondervraagden op de hoogte gesteld werden van de lage overlevingskans in verband met alvleesklierkanker, meer dan 70 procent aangaf dat ze een campagne voor publiek bewustzijn en informatie over alvleesklierkanker zeer zouden steunen. Daarnaast gaf de helft van alle ondervraagden aan dat ze actie zouden ondernemen om publiekelijk bewustzijn te ondersteunen.

In een poging om in Europa veranderingen te stimuleren, hebben vier leden van het Europese parlement (MEPs)—Philippe Juvin, Philippe De Backer, Françoise Grossetête en Daciana Sârbu—de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie opgeroepen om te helpen bij het verlagen van de alarmerende overlijdensstatistieken van alvleesklierkanker. Deze inspanningen en een oproep tot actie werden beschreven in een bijlage bij het EU Parliament Magazine over alvleesklierkanker dat nu openbaar is.

Deze pogingen tot meer bewustwording zijn slechts één stap in het aanpakken van de huidige problemen rondom alvleesklierkanker. Celgene wil de levens van patiënten met alvleesklierkanker verbeteren door het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van aanvullende behandelmogelijkheden die deze kanker veranderen in een behandelbare ziekte. Momenteel zijn er meer dan 170 klinische onderzoeken wereldwijd, die behandelmogelijkheden onderzoeken bij ongeveer 35.000 patiënten. 30 van deze onderzoeken worden uitgevoerd en gesponsord door Celgene.

Doe mee en laat zien dat je meer aandacht voor alvleesklierkanker steunt! Bezoek www.worldpancreaticcancerday.org om te ontdekken hoe je de boodschap kunt uitdragen. Bekijk ook de boodschappen op sociale media van @Celgene en deel deze met je volgers.

Posted on by

Drijvende krachten achter medische innovatie in Europa hebben opgeroepen tot een verandering in beleid: om druk op de economische groei te voorkomen, moet Europa een meer op samenwerking gerichte aanpak overwegen die het belang van de patiënt voorop plaatst.

In 2009 besteedde de Europese Unie (EU) 1,91 procent van het BBP—de waarde van alle producten en diensten die de EU levert—aan onderzoek & ontwikkeling, volgens de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Deze waarde is veel lager dan de uitgaven van de Verenigde Staten (2,82 procent) en Japan (3,36 procent) in dat jaar.

In 2010 reageerde de Europese Commissie hierop door het opstarten van een ambitieuze groeistrategie—Europe 2020—om investeringen in onderzoek & ontwikkeling toe te laten nemen tot 3 procent van het BBP in 2020. De commissie schatte dat het plan 3,7 miljoen banen zou creëren en het jaarlijkse BBP zou laten toenemen met € 795 miljard.

Tot nu toe lopen de resultaten uiteen. Hoewel de trend de goede kant op gaat, heeft de EU haar aandeel slechts verhoogd tot 1,96 procent. Ondertussen sprong China van 1,70 procent naar 1,99 procent gedurende dezelfde periode, en haalde daarmee de EU in.

China haalt Europa in op het gebied van innovatie als gevolg van toewijding aan R&D http://t.co/sLUl94Cp4Tpic.twitter.com/oefCTt3MNH— Dimitri (@dimitrit94) 8 januari, 2014

“De Europese Commissie waarschuwt al lang dat China dichterbij komt op het gebied van R&D-intensiteit”, meldde Michael Jennings, een woordvoerder voor onderzoek van de commissie, aan Nature News. “De EU heeft nu een harde duw nodig om uitgaven voor R&D te verhogen in de publieke sector, maar vooral in de private sector.”

Bureaucratie staat in de weg. Als voorbeeld: de Clinical Trials Directive van 2001 heeft ertoe geleid dat de tijd en kosten die nodig zijn om een klinisch onderzoek uit te voeren zijn toegenomen. Dit beleid heeft in Europa tussen 2007 en 2011 bijgedragen aan een afname van aanvragen voor klinische onderzoeken van 25 procent, blijkt uit een voorstel om de betreffende richtlijn te verbeteren.

In sommige gevallen waar wel al innovatie heeft plaatsgevonden, leiden prijsmechanismen ertoe dat patiënten alsnog geen toegang krijgen tot de nieuwe geneesmiddelen. Marion Kroneabel, directeur van de European Association of Pharma Biotechnology, waarschuwde lezers van Nature BioTechnology: “Dit kan invloed hebben op innovatie, aangezien het verlagen van de prijs van geneesmiddelen de prikkels voor het doen van investeringen in R&D kan verminderen.” Zo hebben verschillende bedrijven als gevolg van dergelijke beleidsveranderingen besloten om producten in sommige landen niet op de markt te brengen.

“Het proces van het laboratorium naar het ziekenhuis is in de EU lang niet zo efficiënt als in de Verenigde Staten en Japan”, aldus Constance Bagley, professor bij de Yale School of Management. “In het bijzonder zijn de mogelijkheden voor wetenschappers om publiek gefinancierd onderzoek  te gebruiken om een nieuw bedrijf te beginnen,  te verkopen of te licenseren veel minder ontwikkeld dan in de Verenigde Staten”.

Beleid dat samenwerking tussen publieke en private sectoren ondersteunt, zou kunnen helpen volgens een rapport door adviesbureau Pugatch Consilium. Bijvoorbeeld het gebruiken van publieke en private financieringsbronnen voor de gezondheidszorg zou patiënten meer behandelingsmogelijkheden geven terwijl het ook innovatie en concurrentie ondersteunt, volgens het rapport. Er moet meer worden geïnvesteerd in programma’s zoals het Innovative Medicines Initiative, een publiek-privaat onderzoeksprogramma dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

Het beleid voor de overdracht van technologie moet ook duidelijk zijn. Een land dat deze noodzaak begrijpt, is Zweden, één van de grootste investeerders in onderzoek & ontwikkeling in de EU, met 3,40 procent van het BBP. De Zweedse overheid begrijpt het belang van het naar de markt brengen van onderzoeksbevindingen. Zij richtte in 2008 bij acht universiteiten centra op voor de overdracht van technologie  met als doel het bevorderen van innovatie het vergemakkelijken van de overdracht van academische kennis naar de private sector.

Ondertussen discussiëren universiteiten en beleidsmakers in andere EU lidstaten nog steeds over de vraag of het gepast is om technologie die ontwikkeld is in programma’s met publieke subsidiëring naar de markt te brengen. Bagley vindt dat dit gepast is. “Onderzoeksproducten die levens kunnen redden laten liggen in een laboratorium omdat er niet genoeg financiering is om ze naar de markt te brengen, is erger.”

Posted on by

De Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) heeft psoriasis erkend als een ernstige niet-overdraagbare ziekte waarvoor meer bewustzijn en betere zorg nodig zijn. Voor de 125 miljoen mensen met psoriasis over de hele wereld brengt deze erkenning de hoop dat overheden verbeteringen zullen doorvoeren in de voorlichting over deze ziekte en de toegang tot effectieve behandelingen.

“Deze erkenning is een heel belangrijke stap”, zei Dr. Mahira El Sayed, professor van dermatologie, venerologie en andrologie bij Ainshams University in Caïro. “Overheden over de hele wereld moeten het belang van psoriasis als ziekte en het verband met andere aandoeningen erkennen.”

Hoewel sommige mensen psoriasis enkel als een cosmetische aandoening zien, kan ernstige psoriasis de levensduur verminderen met gemiddeld 3,5 jaar voor mannen en 4,4 jaar voor vrouwen.

“Psoriasis is een ontstekingsziekte die niet alleen de huid aantast”, zegt El Sayed. “De bloedvaten zijn bijvoorbeeld ook betrokken, en de ziekte is nauw verwant aan suikerziekte.”

Andere gerelateerde aandoeningen zijn hartaanvallen, zweren en milde leverziekte. En volgens de National Psoriasis Foundation lijdt tot 30 procent van patiënten met psoriasis ook aan artritis psoriatica.

Volgens recente onderzoeken nemen de kansen op gerelateerde aandoeningen toe met de leeftijd van de patiënt en de ernst van de ziekte. Van de patiënten die ouder zijn dan 65 jaar, heeft bijna de helft ten minste drie gerelateerde aandoeningen.

Met de ontwikkeling van nieuwe en effectieve therapieën voor de ziekte, bekijken onderzoekers nu of vroegtijdige behandeling zou kunnen helpen bij het verminderen van gerelateerde aandoeningen bij patiënten en de kosten van de gezondheidszorg.

De gerelateerde aandoeningen verhogen de totale zorguitgaven. Het behandelen van patiënten met meerdere chronische ziekten kost tot zeven keer meer dan het behandelen van patiënten met maar één ziekte, volgens het Agency for Healthcare Research and Quality. Mensen die leven met psoriasis hebben bijna twee keer zoveel kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden met een besmettelijke ziekte dan anderen.

“Psoriasis is rechtstreeks gekoppeld aan hogere kosten voor de gezondheidszorg en heeft een directe impact op productiviteit”, aldus Mario Ottiglio, directeur gezondheidsbeleid bij de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations. “Dus de economische impact is relevant.”

De  WHO erkent de gerelateerde aandoeningen waar mensen met psoriasis aan lijden, en moedigt overheden aan om sociaal stigma en discriminatie te verminderen. Met deze erkenning van de WHO weten overheden wat zij kunnen doen en is het tijd om actie te ondernemen om de mensen met psoriasis te ondersteunen.

Voor meer informatie over recente vooruitgang in de behandeling van psoriasis, kunt u ons rapport Ontwikkelingen in beheer van psoriasis lezen.

Posted on by

Nederlandse hematologen, een zestal zorgverzekeraars en fabrikant Celgene hebben afspraken gemaakt over het gebruik van een nieuw geneesmiddel. Het betreft het middel pomalidomide (Imnovid®), waarbij patiënten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat kunnen hebben.

In deze pilot hebben bovengenoemde zorgpartijen afspraken gemaakt over het voorschrijven, de bekostiging en de prijs van dit innovatieve middel. Professor Nicole Blijlevens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en bestuurslid HOVON, stelt: “Wij gaan goed monitoren of deze aanpak in de praktijk werkt en als voorbeeld kan dienen”. Ook de deelnemende zorgverzekeraars vinden deze unieke samenwerking tussen zorgpartijen, die gericht is op zinnige en betaalbare zorg, in het belang van patiënten en premiebetalers: de juiste patiënt ontvangt het juiste middel. Nooit eerder maakten zorgpartijen op deze manier afspraken over een kostbaar geneesmiddel. “Wij zijn trots op dit gezamenlijke resultaat, omdat daarmee de toegang tot deze zorg voor patiënten verbetert” stelt Jan Koedam, medisch directeur van Celgene.

Recent is er veel discussie ontstaan over kostbare geneesmiddelen. Deze zorgpartijen zijn van mening dat naast prijs ook andere aspecten van belang zijn voor goede en betaalbare zorg. Het gaat dan om richtlijnconform gebruik van geneesmiddelen, adequate bekostiging voor ziekenhuizen en toepassing in door HOVON aangewezen centra. Deze decentrale aanpak biedt een nieuwe invalshoek naast een centrale aanpak door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Concreet houdt dit in:

  • navolging van de richtlijn, doelmatig gebruik en effectiviteit van het medicijn zullen op de voet worden gevolgd door samenwerking tussen de beroepsgroep HOVON en het Integrale Kankercentrum Nederland (IKNL). De veldpartijen bespreken de resultaten periodiek met elkaar.
  • adequate bekostiging van ziekenhuizen is onderdeel van bilaterale afspraken tussen afzonderlijke zorgverzekeraars en individuele ziekenhuizen.
  • bilaterale prijsarrangementen tussen afzonderlijke zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid, a.s.r. en Eno en de fabrikant Celgene B.V., waarbij betaald wordt voor het medicijn, afhankelijk van de baat die de patiënt erbij heeft.

Hans Scheurer, voorzitter van de Myeloom en Waldenström groep binnen patiëntenvereniging Hematon, juicht het initiatief toe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: – HOVON / NVvH: Nicole Blijlevens (secretariaat 024-3668206 | joyce.mulders@radboudumc.nl) – Celgene: Esther Berden (06-25094856 | eberden@celgene.com) – Menzis: Jessica Zweegman (06-10936889 | zweegman.j@menzis.nl) – ONVZ, a.s.r., Zorg en Zekerheid, Eno: Ingrid Castricum (06-53816530 | icastricum@onvz.nl) – Zilveren Kruis: Christine Rompa ( 06-22484658 | christine.rompa@achmea.nl) Coördinatie: Harmen ter Welle – TW&A (06-21577287 | harmen@terwelle.com)

Posted on by
Celgene Global Health logo
DNDi logo

 

 

Celgene Global Health (CGH), een divisie van Celgene Corporation (NASDAQ: CELG), en het Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) versterken hun samenwerking. Dit doen zij met een vierjarige samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek om nieuwe behandelmogelijkheden te identificeren en te optimaliseren voor verwaarloosde tropische ziekten. Celgene zal DNDi nieuwe gegevens en middelen geven om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor patiënten met verwaarloosde tropische ziekten te versnellen.  

Sinds 2011 hebben CGH en DNDi samengewerkt aan het onderzoeken van de stoffen in de bibliotheek van Celgene. Hierbij werd gezocht naar de bijdrage die deze stoffen konden leveren aan de behandeling van verwaarloosde tropische ziekten. Nu breiden ze de samenwerking uit naar het identificeren en optimaliseren van potentiële behandelingen voor een aantal van de meest verwaarloosde ziekten van de wereld, waaronder leishmaniasis, slaapziekte, de ziekte van Chagas, rivierblindheid, en olifantsziekte.

De samenwerkingsovereenkomst richt zich op het zogenaamde ´lead optimization´ stadium van het onderzoek. In deze fase wordt gekeken naar de eigenschappen van de stoffen en de mate waarin zij van belang kunnen zijn in de behandeling van een ziekte. CGH levert nieuwe stoffen aan die van belang kunnen zijn voor de onderzochte ziekten en onderzoekt deze. DNDi zal vervolgens verder werken met de stoffen die als veelbelovend worden gezien, om deze zo goed mogelijk te optimaliseren.

“Het werk met DNDi toont de potentiële waarde die het Global Health programma van Celgene creëert voor ziekten waar veel mensen in de armste delen van de wereld aan lijden. Wij zijn erg tevreden over onze samenwerking met DNDi op dit gebied”, aldus dr. Jerry Zeldis, algemeen directeur van Celgene Global Health en medisch directeur van Celgene Corporation. “Deze samenwerking is een goede weerspiegeling van de cultuur en waarden van Celgene.”

”Wij blijven graag samenwerken met CGH om nieuwe mogelijkheden te identificeren voor de behandeling van verwaarloosde ziekten,’ aldus dr. Bernard Pécoul, uitvoerend directeur van DNDi“De deskundigheid die Celgene gedurende de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op dit onderwerp is een grote aanwinst voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen voor verwaarloosde tropische ziekten.”

DNDi heeft de vrijheid om het resultaat van het gezamenlijke onderzoek te gebruiken in de aanpak van verwaarloosde overdraagbare ziekten zonder dat zij royalty’s of licentierechten aan Celgene moet betalen. Celgene heeft het recht om als eerste te mogen onderhandelen met DNDi over een gezamenlijke verdere klinische ontwikkeling, productie en distributie van eventuele nieuwe behandelmogelijkheden.

 Over verwaarloosde tropische ziekten

Dit zijn tropische infecties die het armste deel van de wereldbevolking onevenredig treffen. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) lijden meer dan een miljard mensen, dat is één zesde van de wereldbevolking, aan één of meer tropische besmettelijke ziekten. Het partnerschap tussen DNDi en Celgene richt zich op het vinden van nieuwe behandelingen voor de volgende ziekten:

  • Leishmaniasis komt voor in 98 landen, en brengt wereldwijd 350 miljoen mensen in gevaar. De parasiet die de infectie veroorzaakt, heet Leishmania en wordt overgedragen door zandvliegen. Leishmaniasis is een ziekte die geassocieerd wordt met armoede en heeft een aantal verschillende vormen. Viscerale leishmaniasis, die zonder behandeling fataal is, en cutane leishmaniasis zijn de meest voorkomende vormen. Bestaande behandelingen zijn moeilijk toe te dienen, giftig en duur. Resistentie tegen deze geneesmiddelen vormt ook een toenemend probleem.
  • Slaapziekte, of Afrikaanse trypanosomiasis bij mensen (human African trypanosomiasis, HAT), komt voor in 36 Afrikaanse landen. Ongeveer 60 miljoen mensen lopen risico op besmetting. HAT wordt overgedragen door de tseetseevlieg en is dodelijk zonder behandeling. Tot 2009 waren bestaande behandelingen voor stadium 2 van de ziekte giftig of moeilijk toe te dienen. In 2009 lanceerden DNDi en haar partners de eerste nieuwe behandeling voor HAT in 25 jaar, en momenteel worden enkele orale behandelingen getest.
  • De ziekte van Chagas komt voor in 21 landen in Zuid-Amerika en doodt in dit gebied meer mensen dan alle andere door parasieten veroorzaakte ziekten, inclusief malaria. In totaal lopen 100 miljoen mensen over de hele wereld risico, en patiëntenaantallen stijgen in landen als de Verenigde Staten, Australië en Europa. De ziekte wordt overgedragen door een insect dat bekend staat als de “roofmijt” en is zonder behandeling mogelijk fataal. De huidige behandelingen zijn effectief voor de acute fase van de infectie. Alhoewel er toenemend bewijs is voor hun werkzaamheid in de chronische fase van de ziekte, wordt het wijdverbreid gebruik van deze behandelingen beperkt door problemen met betrekking tot veiligheid en verdraagbaarheid.
  • Filariasis omvat onchocerciasis (rivierblindheid) en lymfatische filariasis (olifantsziekte). Deze ziekten worden veroorzaakt door een tropische draadworm. Deze ziekten veroorzaken de zwaarste socio-economische last van alle verwaarloosde tropische ziekten en treft miljoenen mensen in arme gebieden. Huidige behandelingen voor deze ziekten zijn gebaseerd op toediening van grote hoeveelheden anti-parasitaire geneesmiddelen (mass drug administration/MDA). MDA-geneesmiddelen doden jonge wormen (microfilariae), maar niet volwassen wormen (macrofilariae). De voortplantingscyclus wordt dus niet verbroken, waardoor MDA-geneesmiddelen herhaaldelijk moeten worden toegediend gedurende soms wel 15 jaar.

 Over het Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)
Het Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) is een organisatie zonder winstoogmerk voor onderzoek & ontwikkeling die werkt aan het leveren van nieuwe behandelingen voor verwaarloosde ziekten, met name slaapziekte (menselijke Afrikaanse trypanosomiasis), de ziekte van Chagas, leishmaniasis, specifieke filariaziekten, pediatrische hiv, en malaria. DNDi werd opgericht in 2003 door Artsen Zonder Grenzen, de Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ) in Brazilië, de Indian Council for Medical Research (ICMR), het Kenya Medical Research Institute (KEMRI), het ministerie van gezondheidszorg in Maleisië, en het Pasteur Institute in Frankrijk. Het Special Programme for Tropical Disease Research (TDR) doet mee als permanente waarnemer. Sinds haar oprichting heeft DNDi zes nieuwe behandelingen voor verwaarloosde patiënten geleverd: twee anti-malaria geneesmiddelen (ASAQ en ASMQ), nifurtimox-eflornithine combinatietherapie (NECT) voor het late stadium van slaapziekte, sodium stibogluconate en paromomycin (SSG&PM) combinatietherapie voor viscerale leishmaniasis in Afrika, een set combinatietherapieën voor viscerale leishmaniasis in Azië, en een pediatrische dosering van benznidazole voor de ziekte van Chagas. www.dndi.org

Over Celgene Global Health (CGH)
CGH werd opgericht in 2009 en is een divisie van Celgene Corporation die zich richt op het vinden  van medische innovatie voor uitdagingen in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Wij geloven dat innovatieve therapieën en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg cruciaal zijn voor vooruitgang op de lange termijn en wereldwijde welvaart. CGH is ook toegewijd aan het leveren van ondersteuning voor het verbeteren van de infrastructuur en capaciteit van gezondheidszorgsystemen en plaatselijke medische deskundigen in ontwikkelingslanden, om toegang tot veilige en effectieve geneesmiddelen uit te breiden. Wij geloven dat de meest succesvolle benaderingen afkomstig zullen zijn van publiek-private samenwerkingsverbanden, samenwerking met plaatselijke deskundigen en het delen van goede voorbeelden. Bezoek voor meer informatie Mondiale gezondheid.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die algemene uitspraken zijn en geen historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door de woorden “verwacht”, “voorziet”, “gelooft”, “bedoelt”, “schat”, “plant”, “wil”, “verwachting” en vergelijkbare uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, schattingen, aannames en projecties van het management, en zijn enkel geldig vanaf de datum waarop ze gemaakt zijn. Wij verplichten ons er niet toe om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, tenzij dit volgens de wet vereist is. Aan toekomstgerichte verklaringen zijn inherente risico’s en onzekerheden verbonden, waarvan de meeste moeilijk te voorspellen zijn en over het algemeen buiten onze controle vallen. Actuele resultaten of uitkomsten kunnen aanzienlijk afwijken van die in de toekomstgerichte verklaringen als gevolg van de impact van een aantal factoren. Vele van deze factoren worden in meer detail besproken in ons jaarverslag op formulier 10-K en onze andere rapporten die we ingediend hebben bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

 

Neem voor meer informatie contact op met:
 Violaine Dallenbach
DNDi
Press and Communications Manager
vdallenbach@dndi.org
Tel: +41 22 906 92 47

Brian Gill
Celgene Corporation
VP of Global Corporate Communications
bgill@celgene.com
Tel: +1 908 673 9530