Celgene Global Health en DNDi breiden hun samenwerking uit

Identificeren van innovatieve therapieën voor patiënten met verwaarloosde tropische ziekten

24.09.2014   |   13:49 CET

Celgene Global Health logo
DNDi logo

 

 

Celgene Global Health (CGH), een divisie van Celgene Corporation (NASDAQ: CELG), en het Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) versterken hun samenwerking. Dit doen zij met een vierjarige samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek om nieuwe behandelmogelijkheden te identificeren en te optimaliseren voor verwaarloosde tropische ziekten. Celgene zal DNDi nieuwe gegevens en middelen geven om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor patiënten met verwaarloosde tropische ziekten te versnellen.  

Sinds 2011 hebben CGH en DNDi samengewerkt aan het onderzoeken van de stoffen in de bibliotheek van Celgene. Hierbij werd gezocht naar de bijdrage die deze stoffen konden leveren aan de behandeling van verwaarloosde tropische ziekten. Nu breiden ze de samenwerking uit naar het identificeren en optimaliseren van potentiële behandelingen voor een aantal van de meest verwaarloosde ziekten van de wereld, waaronder leishmaniasis, slaapziekte, de ziekte van Chagas, rivierblindheid, en olifantsziekte.

De samenwerkingsovereenkomst richt zich op het zogenaamde ´lead optimization´ stadium van het onderzoek. In deze fase wordt gekeken naar de eigenschappen van de stoffen en de mate waarin zij van belang kunnen zijn in de behandeling van een ziekte. CGH levert nieuwe stoffen aan die van belang kunnen zijn voor de onderzochte ziekten en onderzoekt deze. DNDi zal vervolgens verder werken met de stoffen die als veelbelovend worden gezien, om deze zo goed mogelijk te optimaliseren.

“Het werk met DNDi toont de potentiële waarde die het Global Health programma van Celgene creëert voor ziekten waar veel mensen in de armste delen van de wereld aan lijden. Wij zijn erg tevreden over onze samenwerking met DNDi op dit gebied”, aldus dr. Jerry Zeldis, algemeen directeur van Celgene Global Health en medisch directeur van Celgene Corporation. “Deze samenwerking is een goede weerspiegeling van de cultuur en waarden van Celgene.”

”Wij blijven graag samenwerken met CGH om nieuwe mogelijkheden te identificeren voor de behandeling van verwaarloosde ziekten,’ aldus dr. Bernard Pécoul, uitvoerend directeur van DNDi“De deskundigheid die Celgene gedurende de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op dit onderwerp is een grote aanwinst voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen voor verwaarloosde tropische ziekten.”

DNDi heeft de vrijheid om het resultaat van het gezamenlijke onderzoek te gebruiken in de aanpak van verwaarloosde overdraagbare ziekten zonder dat zij royalty’s of licentierechten aan Celgene moet betalen. Celgene heeft het recht om als eerste te mogen onderhandelen met DNDi over een gezamenlijke verdere klinische ontwikkeling, productie en distributie van eventuele nieuwe behandelmogelijkheden.

 Over verwaarloosde tropische ziekten

Dit zijn tropische infecties die het armste deel van de wereldbevolking onevenredig treffen. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) lijden meer dan een miljard mensen, dat is één zesde van de wereldbevolking, aan één of meer tropische besmettelijke ziekten. Het partnerschap tussen DNDi en Celgene richt zich op het vinden van nieuwe behandelingen voor de volgende ziekten:

  • Leishmaniasis komt voor in 98 landen, en brengt wereldwijd 350 miljoen mensen in gevaar. De parasiet die de infectie veroorzaakt, heet Leishmania en wordt overgedragen door zandvliegen. Leishmaniasis is een ziekte die geassocieerd wordt met armoede en heeft een aantal verschillende vormen. Viscerale leishmaniasis, die zonder behandeling fataal is, en cutane leishmaniasis zijn de meest voorkomende vormen. Bestaande behandelingen zijn moeilijk toe te dienen, giftig en duur. Resistentie tegen deze geneesmiddelen vormt ook een toenemend probleem.
  • Slaapziekte, of Afrikaanse trypanosomiasis bij mensen (human African trypanosomiasis, HAT), komt voor in 36 Afrikaanse landen. Ongeveer 60 miljoen mensen lopen risico op besmetting. HAT wordt overgedragen door de tseetseevlieg en is dodelijk zonder behandeling. Tot 2009 waren bestaande behandelingen voor stadium 2 van de ziekte giftig of moeilijk toe te dienen. In 2009 lanceerden DNDi en haar partners de eerste nieuwe behandeling voor HAT in 25 jaar, en momenteel worden enkele orale behandelingen getest.
  • De ziekte van Chagas komt voor in 21 landen in Zuid-Amerika en doodt in dit gebied meer mensen dan alle andere door parasieten veroorzaakte ziekten, inclusief malaria. In totaal lopen 100 miljoen mensen over de hele wereld risico, en patiëntenaantallen stijgen in landen als de Verenigde Staten, Australië en Europa. De ziekte wordt overgedragen door een insect dat bekend staat als de “roofmijt” en is zonder behandeling mogelijk fataal. De huidige behandelingen zijn effectief voor de acute fase van de infectie. Alhoewel er toenemend bewijs is voor hun werkzaamheid in de chronische fase van de ziekte, wordt het wijdverbreid gebruik van deze behandelingen beperkt door problemen met betrekking tot veiligheid en verdraagbaarheid.
  • Filariasis omvat onchocerciasis (rivierblindheid) en lymfatische filariasis (olifantsziekte). Deze ziekten worden veroorzaakt door een tropische draadworm. Deze ziekten veroorzaken de zwaarste socio-economische last van alle verwaarloosde tropische ziekten en treft miljoenen mensen in arme gebieden. Huidige behandelingen voor deze ziekten zijn gebaseerd op toediening van grote hoeveelheden anti-parasitaire geneesmiddelen (mass drug administration/MDA). MDA-geneesmiddelen doden jonge wormen (microfilariae), maar niet volwassen wormen (macrofilariae). De voortplantingscyclus wordt dus niet verbroken, waardoor MDA-geneesmiddelen herhaaldelijk moeten worden toegediend gedurende soms wel 15 jaar.

 Over het Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)
Het Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) is een organisatie zonder winstoogmerk voor onderzoek & ontwikkeling die werkt aan het leveren van nieuwe behandelingen voor verwaarloosde ziekten, met name slaapziekte (menselijke Afrikaanse trypanosomiasis), de ziekte van Chagas, leishmaniasis, specifieke filariaziekten, pediatrische hiv, en malaria. DNDi werd opgericht in 2003 door Artsen Zonder Grenzen, de Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ) in Brazilië, de Indian Council for Medical Research (ICMR), het Kenya Medical Research Institute (KEMRI), het ministerie van gezondheidszorg in Maleisië, en het Pasteur Institute in Frankrijk. Het Special Programme for Tropical Disease Research (TDR) doet mee als permanente waarnemer. Sinds haar oprichting heeft DNDi zes nieuwe behandelingen voor verwaarloosde patiënten geleverd: twee anti-malaria geneesmiddelen (ASAQ en ASMQ), nifurtimox-eflornithine combinatietherapie (NECT) voor het late stadium van slaapziekte, sodium stibogluconate en paromomycin (SSG&PM) combinatietherapie voor viscerale leishmaniasis in Afrika, een set combinatietherapieën voor viscerale leishmaniasis in Azië, en een pediatrische dosering van benznidazole voor de ziekte van Chagas. www.dndi.org

Over Celgene Global Health (CGH)
CGH werd opgericht in 2009 en is een divisie van Celgene Corporation die zich richt op het vinden  van medische innovatie voor uitdagingen in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Wij geloven dat innovatieve therapieën en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg cruciaal zijn voor vooruitgang op de lange termijn en wereldwijde welvaart. CGH is ook toegewijd aan het leveren van ondersteuning voor het verbeteren van de infrastructuur en capaciteit van gezondheidszorgsystemen en plaatselijke medische deskundigen in ontwikkelingslanden, om toegang tot veilige en effectieve geneesmiddelen uit te breiden. Wij geloven dat de meest succesvolle benaderingen afkomstig zullen zijn van publiek-private samenwerkingsverbanden, samenwerking met plaatselijke deskundigen en het delen van goede voorbeelden. Bezoek voor meer informatie Mondiale gezondheid.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die algemene uitspraken zijn en geen historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door de woorden “verwacht”, “voorziet”, “gelooft”, “bedoelt”, “schat”, “plant”, “wil”, “verwachting” en vergelijkbare uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, schattingen, aannames en projecties van het management, en zijn enkel geldig vanaf de datum waarop ze gemaakt zijn. Wij verplichten ons er niet toe om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, tenzij dit volgens de wet vereist is. Aan toekomstgerichte verklaringen zijn inherente risico’s en onzekerheden verbonden, waarvan de meeste moeilijk te voorspellen zijn en over het algemeen buiten onze controle vallen. Actuele resultaten of uitkomsten kunnen aanzienlijk afwijken van die in de toekomstgerichte verklaringen als gevolg van de impact van een aantal factoren. Vele van deze factoren worden in meer detail besproken in ons jaarverslag op formulier 10-K en onze andere rapporten die we ingediend hebben bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

 

Neem voor meer informatie contact op met:
 Violaine Dallenbach
DNDi
Press and Communications Manager
vdallenbach@dndi.org
Tel: +41 22 906 92 47

Brian Gill
Celgene Corporation
VP of Global Corporate Communications
bgill@celgene.com
Tel: +1 908 673 9530