De eerste etappe van Celgene Healthcare´s Great Expedition is afgerond

06.12.2018   |   00:38 CET

Van 2 – 5 oktober 2018 nam Celgene deel aan de World of Technology & Science 2018 (WoTS). Meer dan 22.000 mensen bezochten dit grote evenement in de Jaarbeurs in Utrecht.

Tijdens de WoTS vond de wereldpremière plaats van Celgene´s Healthcare´s Great Expedition, een innovatieve en interactieve ervaring over innovatie in de gezondheidszorg. Gedurende de vier dagen van de WoTS reisden honderden bezoekers met ons mee, deelden hun mening, gingen in gesprek met onze medewerkers en namen deel aan de interactieve onderdelen van onze booth.

De film ´This is Axiom´ vertelt het verhaal van een astronaute die verdwaald is in de ruimte en vecht voor een kans om terug te keren naar huis. Haar verhaal en dat van de mensen die werken om haar thuis te krijgen, dient als een metafoor voor de gecompliceerde besluitvorming in de gezondheidszorg. In de pricing simulatie werden onze bezoekers de directeur van een farmaceutisch bedrijf en moesten zij besluiten nemen over de prijs van een nieuw medicijn en toekomstige investeringen. In het productie spel gingen onze bezoekers de strijd met elkaar aan om een nieuw medicijn naar patiënten te brengen, waarin zij alle fasen doorliepen van ontdekking via ontwikkeling en productie tot toegang. Tijdens hun tocht kwamen zij zowel kansen als obstakels tegen die inzicht gaven in hoe de ontwikkeling van geneesmiddelen in het echt verloopt.

Bezoekers konden stemmen op een aantal vragen die relevant zijn in het huidige debat over gezondheidszorg en Geneesmiddelen. Zo konden zij hun mening geven over de vraag wat volgens hen de grootste invloed heeft op de prijs van geneesmiddelen. De overgrote meerderheid van de bezoekers koos hier voor het antwoord ´uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling´. ´Overheidsbeleid´ volgde, op grote afstand, als tweede.

Tijdens de gesprekken met de bezoekers kwamen we erachter dat velen al wisten dat het niet de reeds gemaakte R&D uitgaven de prijs van geneesmiddelen bepalen, maar dat de benodigde toekomstige R&D uitgaven de prijs van medicijnen beïnvloedt. Celgene herinvesteert jaarlijkst bijna 40% van de omzet in R&D waardoor we op dit moment meer dan 50 nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling hebben.

De stemmen op onze tweede vraag waren gelijker verdeeld over de mogelijke antwoorden. We vroegen het publiek wat volgens hen de grootste uitdaging is bij het ontwikkelen van nieuwe behandelopties. ´De wetenschappelijke uitdaging´ kreeg de meeste stemmen, direct gevolgd door ´hoge kosten´ en ´hoge risico´s´.

Er is geen goed of fout antwoord op deze vraag, alle drie de antwoorden bevatten een kern van waarheid. Veel bezoekers gaven aan dat zij in hun werk betrokken waren bij wetenschappelijk onderzoek. Zij deelden hun ervaringen over de dilemma´s en barrières die zij daarin dagelijks tegenkwamen.

Het doorzettingsvermogen van deze onderzoekers is cruciaal voor innovatie. Niet alleen ten aanzien van geneesmiddelen, maar ook in tal van andere gebieden.

Healthcare´s Great Expedition gaat niet om ons. Het gaat om het belang van innovatie voor de toekomst van de gezondheidszorg en om de rol die alle stakeholders hebben in het behouden van ruimte voor deze noodzakelijke innovatie. Om dit voor elkaar te krijgen moeten betrokken partijen met elkaar samenwerken. Echte samenwerking vereist begrip voor elkaars standpunten en perspectieven. Dat is ook de reden dat de film. ´This is Axiom´ de verschillende perspectieven in beeld brengt van alle partijen die betrokken zijn bij een complexe besluitvorming. Dat is bovendien de reden dat we verschillende belangrijke betrokkenen uit de gezondheidszorg een podium hebben geboden op onze booth. Een podium om te vertellen over hun ambities, uitdagingen en oplossingen. We mochten de volgende partijen verwelkomen: een patient advocate, een strategisch zorgverkoper van een ziekenhuis en een verpleegkundige die ook manager was van de poliklinieken van een van de grootste ziekenhuizen in Nederland.


Kijk een korte compilatie film met daarin de highlights van
Healthcare´s Great Expedition op WoTS 2018.

We hebben genoten van deze vier dagen waarin we uitgebreid van gedachten hebben kunnen wisselen met heel veel mensen. Onze bezoekers hebben ons geïnspireerd met hun verhalen en meningen. Onze gastsprekers hebben bijgedragen aan meer begrip voor elkaars perspectief binnen de gezondheidszorg.

De WoTS was de eerste etappe van onze expeditie. We brengen deze expeditie nog naar vele andere locaties, om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke en houdbare oplossing voor de dilemma´s in de gezondheidszorg.