Additionele Risico Minimalisatie materialen Imnovid (pomalidomide)

 

Additionele Risico Minimalisatie materialen Imnovid (pomalidomide)

De risico minimalisatie materialen voor Imnovid (pomalidomide) zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen. Het Zwangerschapspreventie Programma vereist dat alle voorschrijvers en verspreiders van pomalidomide ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van dit pakket voordat zij pomalidomide aan een patiënt voorschrijven of verstrekken.

  • Dit pakket bevat de informatie die nodig is om Imnovid (pomalidomide) voor te schrijven en te verstrekken, inclusief informatie over het Zwangerschapspreventie Programma (ZPP).
  • Raadpleeg voor veiligheidsadvies de brochure “Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”.
  • Pomalidomide is structureel verwant aan thalidomide. Thalidomide is een bekende humaan teratogene stof die ernstige, levensbedreigende aangeboren afwijkingen kan veroorzaken.

Materiaal voor voorschrijvers Bekijk materiaal Download materiaal

Volledig pakket (alle onderstaande materialen in één pdf)

Bekijk materiaal Download materiaal

Algoritme ter beoordeling nieuwe patiënt

Bekijk materiaal Download materiaal

Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Bekijk materiaal Download materiaal

Meldformulier zwangerschap

Bekijk materiaal Download materiaal

Meldformulier bijwerking

Bekijk materiaal Download materiaal


Materiaal voor patiënten Bekijk materiaal Download materiaal

Initiatieformulier voor patiënten

Bekijk materiaal Download materiaal

Patiënteninformatie voor de behandeling met Imnovid

Bekijk materiaal Download materiaal


 
Aanvullende informatie betreffende dit product is beschikbaar in de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl. U kunt een papieren exemplaar van het pakket of extra materialen opvragen via de contactgegevens hieronder.

Voor informatie en vragen over risicomanagement inzake producten van Bristol Myers Squibb en het Zwangerschapspreventie Programma kunt u contact opnemen met de afdeling ‘Patient Safety’ van Bristol Myers Squibb via onderstaande contactgegevens:

 

 
 
Celgene is onderdeel van Bristol Myers Squibb

Tel: +31 (0)30 300 2222

Fax: +31 (0)30 28 44 511

E-mail: drugsafety‐netherlands@bms.com