Nederlands Additionele Risico Minimalisatie materialen

 

Additionele Risico Minimalisatie materialen

Welkom op deze website. Hier vindt u additionele risico minimalisatie materialen voor onze producten Revlimid (lenalidomide) en Imnovid (pomalidomide). Deze materialen bevatten aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Als lenalidomide of pomalidomide tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, is een teratogeen effect te verwachten. De producten zijn daarom gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden tenzij aan de voorwaarden van het Zwangerschapspreventie Programma, die beschreven staan in deze materialen, is voldaan.

De materialen bestaan uit documenten voor een adequate voorlichting en begeleiding van de patiënt, zoals informatiebrochures voor de voorschrijver, initiatieformulieren (ter ondertekening door zowel voorschrijver als patiënt), informatiebrochures voor de patiënt en formulieren voor het melden van bijwerkingen en zwangerschappen. Naast uitgebreide informatie over het Zwangerschapspreventie Programma bevatten de materialen overige algemene risico-informatie voor zowel voorschrijvers als patiënten.

Kies het product waarvoor u de additionele risico minimalisatie materialen wilt bekijken:

 

Aanvullende informatie betreffende deze producten is beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl. U kunt een papieren exemplaar van de pakketten of extra materialen opvragen via de contactgegevens hieronder.

Voor informatie en vragen over risicomanagement inzake producten van Celgene en het Zwangerschapspreventie Programma kunt u contact opnemen met de afdeling ‘Drug Safety & Risk Management’ van Celgene B.V. via onderstaande contactgegevens:

 

 
 
Celgene is nu onderdeel van Bristol Myers Squibb

Tel: +31 (0)30 28 44 525

Fax: +31 (0)30 28 44 511

E‐mail: drugsafety‐netherlands@celgene.com