Gebruiksvoorwaarden

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, GAAT U AKKOORD ZICH TE HOUDEN EN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Deze website is ontwikkeld door Celgene B.V. (hierna te noemen als Celgene). Sla er acht op dat hoewel deze website wordt bediend, gecontroleerd en bijgehouden door Celgene in Nederland, deze website wordt gehost op servers die in Zwitserland en de Verenigde Staten staan.
 

Belangrijke wettelijke informatie

De informatie of het materiaal op deze website is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van professionele medische zorg of aandacht van een gekwalificeerde arts. De materialen op deze website en de correspondentie die u ontvangt van deze website zijn enkel ter informatie. Deze website biedt geen en bedoelt ook geen persoonlijke medische diagnose of patiëntspecifiek behandeladvies te geven, en elke informatie die deze bevat kan niet en mag ook niet gebruikt worden als basis voor een diagnose of behandeladvies. Celgene raadt alle gebruikers met gezondheidsproblemen met klem aan om een arts of andere zorgverlener te raadplegen.
 

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot bekende en onbekende risico´s en andere factoren buiten bereik van het bedrijf, die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke operationele of financiële resultaten of bereikte doelen wezenlijk verschillen van werkelijke operationele of financiële resultaten of bereikte doelen of andere verwachtingen die door deze toekomstgerichte verklaringen worden gewekt. Deze factoren omvatten de resultaten van huidige of verwachte onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, acties van de Food and Drug Administration, de European Medicines Agency en andere bevoegde autoriteiten, en die factoren beschreven in de publieke rapporten van Celgene en geaffilieerde entiteiten. Celgene heeft geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken ten gevolge van nieuwe informatie, gebeurtenissen of ontwikkelingen.
 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief zonder beperkingen alle tekst, beelden en documenten die hierop gepubliceerd worden, zijn het eigendom van en onderworpen aan het copyright van Celgene of zijn geaffilieerde bedrijven, alle rechten worden voorbehouden, en mag niet worden veranderd, verspreid, gekopieerd, geplaatst of verzonden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Celgene. Materiaal mag alleen worden gedownload voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, onder de voorwaarde dat alle copyright aanduidingen en andere identificerende informatie aanwezig blijft op de gedownloade of gekopieerde materialen. Alle productnamen en handelsnamen vermeld op deze website zijn handelsmerken van Celgene of zijn geaffilieerde bedrijven. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of andere eigendomsmaterialen is uitdrukkelijk verboden.
 

Niet-vertrouwelijke / eigendomsvrij informatie

Alle communicatie via deze site van u aan Celgene zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en eigendomsvrij. Het zal Celgene vrij staan elke informatie te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot, ideeën, concepten, kennis of technieken, die een dergelijke communicatie kan bevatten, voor elk doel, waaronder maar niet beperkt tot, ontwikkeling, fabricage of marketing van producten die zulke informatie bevatten, zonder enige compensatie aan u en zonder de bron bekend te maken.
 

Gegevensbescherming, gegevensoverdracht en gegevensgebruik

Celgene verwerkt uw persoonlijke informatie in overeenstemming met haar privacy beleid en –verklaringen die verwerkt zijn in deze gebruiksvoorwaarden. Deze zijn ook toegankelijk via https://www.celgene.nl/privacybeleid/ en door op de woorden “Privacybeleid” onderaan de pagina te klikken. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien u zich ervan bewust wordt dat persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden onjuist en / of verouderd zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies, kosten, schade of leed veroorzaakt aan een persoon voortkomend uit ons vertrouwen in de nauwkeurigheid van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.
 

Websites van derde partijen

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Celgene biedt deze links aan ten behoeve van het gemak van bezoekers van onze site en het opnemen van dergelijke links vormt op geen enkele wijze een goedkeuring van Celgene van deze website, de inhoud, of welk product daar ook beschikbaar is. Celgene aanvaardt geen enkele verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de informatie of de inhoud van andere websites. Linken naar andere websites is op eigen risico en zulke websites kunnen hun eigen Gebruiksvoorwaarden kennen waaraan u onderworpen kunt zijn.
 

Garantiebepaling

Celgene heeft alle redelijke maatregelen genomen om de juistheid van de informatie en inhoud van deze website te verzekeren. Echter, door het gebruik van deze website accepteert u dat alle materiaal, informatie en diensten worden geleverd op basis van “zoals het is” en “zoals beschikbaar”. Voor zover de toepasbare wet dit toelaat, wijst Celgene uitdrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties, voorwaarden en andere soorten termen af, en geeft Celgene geen garantie of representatie met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, bruikbaarheid of wettigheid van de informatie hierin, inclusief maar niet beperkt tot alle impliciete voorwaarden van verkoopbaarheid, goede kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, of met betrekking tot niet-schending van intellectuele eigendomsrechten.
 

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover de toepasbare wetten dit toelaten, sluiten Celgene en geaffilieerde bedrijven hierbij aansprakelijkheid uit voor alle soorten schadevorderingen, verlies, eisen, of schade met betrekking tot de diensten, en alle informatie, inhoud, advertenties of producten die geleverd of gedistribueerd worden via de diensten, waaronder zonder beperking directe schade, indirecte schade, incidentele schade of gevolgschade, of schadevergoedingen, inkomstenderving of andere schades voortkomend uit verlies van gegevens, of onderbreking van de dient, die volgen uit uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website of zijn inhoud.
 

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Celgene en al zijn gerelateerde entiteiten te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis gemaakt door een derde partij en alle daarmee verbonden zijnde aansprakelijkheden, kosten, schades en uitgaven, die voortkomen uit uw inzien of gebruik van deze website, inhoud of informatie die u aan of via deze website heeft verzonden, uw schending van de rechten van derden, of uw schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.
 

Jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden beheerst en opgesteld overeenkomstig Nederlands recht. U stemt onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Utrecht voor elke zaak die voortkomt uit of door uw gebruik van deze website of zijn inhoud.
 

Voorbehouden van rechten

Celgene behoudt zich het recht voor om u op elk moment met of zonder kennisgeving de toegang tot deze website te ontzeggen, uw toegang te beëindigen of te beperken. Celgene behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, deze website, het beleid, en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wij adviseren u deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te lezen en nota te nemen van veranderingen of aanpassingen.
 

Hoe kan ik contact met jullie opnemen voor meer informatie?

Hier vindt u onze algemene contactgegevens:

Als u vragen heeft over uw privacy of als u meer wilt weten over de privacy procedures van Celgene, kunt u contact opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming door het contactformulier in te vullen via deze link.

U kunt ook per post contact met ons opnemen via:

Celgene BV
Postbus 2507
3500 GM Utrecht.