Mantelcellymfoom

Behandeling van mantelcellymfoom met Revlimid (lenalidomide)
▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Klik hier voor een link naar het melden van bijwerkingen.

Indicatie

Oraal Revlimid (lenalidomide) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair mantelcellymfoom
 
Add-on

Voor de indicatie mantelcellymfoom is een add-on vastgesteld.

Dosering

De aanbevolen aanvangsdosis Revlimid bedraagt eenmaal per dag oraal 25 mg op dag 1-21 van herhaalde cycli van 28 dagen.

Op basis van de klinische bevindingen en de laboratoriumuitslagen wordt de dosering voortgezet of aangepast.

Behandelduur

Behandeling voortzetten tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit.

Zwangerschapspreventie programma

Bij Celgene staat de patiënt voorop. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid en effectiviteit van onze geneesmiddelen. U kunt ons daarbij helpen door ons op de hoogte te houden van uw ervaringen met onze geneesmiddelen.

Voor vragen over het zwangerschapspreventie programma voor Revlimid of het melden van bijwerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Risk Management via drugsafety-netherlands@celgene.com. Voor uw overige (medische) vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Informatie, via medinfo.nl@celgene.com. Beide afdelingen zijn ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 030-2844 525.

Productinformatie

Klik hier voor bijsluitertekst
Klik hier voor de volledige samenvatting van de productkenmerken (SPC)

Patiënteninformatie

Klik hier voor de patiënteninformatie brochure “Mantelcellymfoom en de behandeling met Revlimid (lenalidomide)”

Vragen

Voor medische vragen neemt u contact op met de afdeling Medische Informatie:

Tel: 030-2844525

E-mail: medinfo.nl@celgene.com

Voor vragen over bestellingen neemt u contact op met de Celgene Customer Service:

Tel: 030-2844505

E-mail: cs-nl@celgene.com

Indien u een bijwerking wilt melden neem dan contact op met de Drug Safety afdeling:

Tel: 030-2844525

E-mail: drugsafety-netherlands@celgene.com