Onze geneesmiddelen

Hieronder vindt u de productinformatie van alle geneesmiddelen die wij in Nederland op de markt brengen. Deze informatie bestaat uit de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SPC), de patiëntenbijsluiter en het Europese Publieke Beoordelingsrapport (EPAR).

  • De Samenvatting van de Kenmerken van het Product bevat een beschrijving van het geneesmiddel, inclusief aanbevelingen voor het juiste gebruik. Dit document is bedoeld voor zorgverleners.
  • De patiëntenbijsluiter bevat belangrijke informatie voor patiënten die onze geneesmiddelen gebruiken, zoals informatie over het juiste gebruik van het geneesmiddel en veiligheidsinformatie.
  • Het Europese Publieke Beoordelingsrapport legt uit hoe het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) alle uitgevoerde studies heeft beoordeeld, om zo te komen tot hun aanbevelingen over het gebruik van het geneesmiddel.

Deze informatie is bestemd voor Nederland en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een gekwalificeerde arts of apotheker.

Geneesmiddelen
 
Samenvatting van de Kenmerken van het ProductPatiëntenbijsluiterEuropese Publieke Beoordelingsrapport
Abraxane® (paclitaxel formulated as albumin bound nanoparticles: nab-paclitaxel)Samenvatting van de Kenmerken van het ProductPatiëntenbijsluiterEuropese Publieke Beoordelingsrapport
Imnovid® (pomalidomide)Samenvatting van de Kenmerken van het ProductPatiëntenbijsluiterEuropese Publieke Beoordelingsrapport
REBLOZYL® (luspatercept) Samenvatting van de Kenmerken van het ProductPatiëntenbijsluiter
Revlimid® (lenalidomide)Samenvatting van de Kenmerken van het ProductPatiëntenbijsluiterEuropese Publieke Beoordelingsrapport
VIDAZA® (azacitidine)Samenvatting van de Kenmerken van het ProductPatiëntenbijsluiterEuropese Publieke Beoordelingsrapport
Zeposia® (ozanimod)Samenvatting van de Kenmerken van het ProductPatiëntenbijsluiter

ABRAXANE®, IMNOVID®, REBLOZYL®, REVLIMID®, VIDAZA®, ZEPOSIA® zijn geregistreerde handelsmerken van Celgene Corporation.

De hier genoemde geneesmiddelen zijn mogelijk niet goedgekeurd en / of hebben geen vergunning in alle landen van waaruit deze website toegankelijk is. Voor informatie over Celgene´s geneesmiddelen en diensten in andere landen dan Nederland kunt u contact opnemen met het lokale Celgene kantoor.

Vragen over onze geneesmiddelen

Voor vragen over de geneesmiddelen van Celgene B.V. kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Medische Informatie via 030-284 4525 of medinfo.nl@celgene.com.

Bestellen van onze geneesmiddelen

Apotheken die geneesmiddelen van Celgene willen bestellen kunnen hier het bestelformulier downloaden en uitprinten. Voor vragen over bestellingen kunt u contact opnemen met Celgene B.V. op telefoonnummer 030 – 284 4505. U kunt ook een e-mail sturen naar cs-nl@celgene.com.

Het melden van bijwerkingen

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

Ervaart u bijwerkingen bij het gebruik van Celgene geneesmiddelen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de patiëntenbijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook telefonisch melden bij Celgene via 030-284 4525 of per e-mail via drugsafety-netherlands@celgene.com

U kunt bijwerkingen ook melden bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb:

Bijwerkingencentrum Lareb
T.a.v. afdeling meldingen
Antwoordnummer 10670
5200 WB ’s-Hertogenbosch
www.lareb.nl