Naleving

Sterk ondernemingsbestuur om naleving in alle bedrijfsonderdelen te garanderen

Alles wat wij doen bij Celgene is gericht op onze missie om het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren. Om aan deze belofte te kunnen voldoen, moeten wij met onze woorden en daden het vertrouwen verdienen van onze collega’s, de patiënten, onze partners en het algemene publiek. Daarom nemen wij naleving en ons beleid voor ondernemingsbestuur uiterst serieus. Integriteit en ethiek zijn kernbegrippen bij het maken van onze beslissingen en ons handelen.

Ethiek en transparantie

Celgene zorgt ervoor dat ons beleid en ons handelen  in lijn zijn met goed bestuur, transparantie en het nemen van onze verantwoordelijkheid. Wij controleren en verbeteren dit beleid voortdurend om ervoor te zorgen dat wij alle toepasbare wet- en regelgeving wereldwijd naleven.

Wij geloven in een transparante manier van werken, zowel intern als extern ten opzichte van bijvoorbeeld patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Gedragscode

Eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid waren kernbegrippen ten tijde van de oprichting van Celgene. Deze belangrijke begrippen vormen nog steeds de basis van onze ondernemingsvisie en onze missie en waarden, en zijn daarom het fundament van onze zakelijke en ethische gedragscode. Elke medewerker van Celgene krijgt training over deze code. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze code lezen, begrijpen en naleven zodat wij een ethische werkwijze binnen onze hele organisatie kunnen garanderen.

Lees meer over ons ondernemingsbestuur.