Therapeutische gebieden

Van oudsher heeft Celgene haar onderzoek gericht op hematologische aandoeningen (kwaadaardige bloed- en beenmergziekten), in het bijzonder multipel myeloom en myelodysplastisch syndroom. Wij richten ons met name op patiënten met aandoeningen waar nog geen of weinig behandelingsmogelijkheden voor bestaan, omdat voor hen de medische nood hoog is.

Naast onderzoek naar zeldzame hematologische aandoeningen, hebben wij ons onderzoek uitgebreid naar nieuwe behandelmogelijkheden in de oncologie en in de ontstekings- en immuunziekten.