Mondiale Gezondheid Samenwerkingsverbanden

Samenwerken om innovatieve medische oplossingen te vinden voor ontwikkelingslanden

Celgene Global Health (CGH) werd in 2009 opgericht. Door middel van dit CGH zoekt Celgene samen met partners naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Dit sluit aan bij de ambitie van Celgene om de levens van patiënten wereldwijd te verbeteren, ongeacht hun locatie of financiële situatie. Wij zijn er van overtuigd dat innovatieve therapieën en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg cruciaal zijn voor vooruitgang op de lange termijn en wereldwijde welvaart.

Celgene heeft meer dan 400.000 moleculen die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het behandelen van verwaarloosde ziekten in ontwikkelingslanden. Deze ziekten treffen de allerarmste mensen in de wereld. Enkele ziekten die worden onderzocht in dit programma zijn:

  • Viscerale leishmaniasis (VL)
  • Afrikaanse trypanosomiasis bij mensen (Human African Trypanosomiasis, HAT)
  • De ziekte van Chagas
  • Malaria
  • Lymfatische filariasis
  • Tuberculose
  • Hemorragische koortsen
  • Influenza
  • HIV
  • Kaposi-sarcoom

Samenwerking

CGH werkt samen met Product Development Partnerships (PDP’s), globale academische instituten, non-gouvernementele organisaties (NGO’s), publieke-private financieringsorganisaties, onderzoeksorganisaties, en andere farmaceutische organisaties. Er loopt momenteel een aantal CGH-programma’s in verschillende stadia van ontwikkeling. Deze programma’s variëren van screening tot optimalisatie van lead-verbindingen tot klinische onderzoeken

Een voorbeeld van deze programma’s is een samenwerkingsverband voor onderzoek & ontwikkeling met Advinus Therapeutics Ltd. Deze samenwerking richt zich op behandelingen voor VL, de tweede grootste dodelijke parasiet ter wereld, met zo’n 500.000 gevallen per jaar. Het samenwerkingsverband wil patiënten helpen die nu niet of nauwelijks de beschikking hebben over behandelopties. In dit programma komt de ervaring en expertise van beide organisaties, waaronder analytische chemie, ontdekkingsbiologie, screening en formulering, goed van pas. Het partnerschap is een  bevestiging van het feit dat CGH en Advinus zich inzetten om therapieën voor de behandeling van verwaarloosde ziekten te ontwikkelen.

Lokale infrastructuur en capaciteit

CGH wil ook de infrastructuur en capaciteit van gezondheidszorgsystemen en plaatselijke medische deskundigen in ontwikkelingslanden helpen verbeteren. Ook dit draagt bij aan het verbeteren van de toegang tot veilige en effectieve geneesmiddelen. Daarom werkt CGH aan modellen die de bestaande infrastructuur van gezondheidssystemen in de ontwikkelingslanden verbeteren.

Gedurende de afgelopen jaren heeft CGH samengewerkt met de Indiana University School of Medicine en het Moi University Teaching and Referral Hospital in Eldoret, Kenia. Sinds 1989 hebben Moi University School of Medicine, Moi Teaching and Referral Hospital en een consortium van Noord-Amerikaanse academische gezondheidszorgcentra samengewerkt onder leiding van de Indiana University. Samen leverden zij gezondheidszorg, voerden zij medisch onderzoek uit, en leidden zij leiders in de gezondheidszorg op voor zowel Noord-Amerika als Afrika. Deze samenwerking wordt het Academic Model Providing Access to Healthcare (AMPATH) genoemd. In 2001 bundelden de partners hun krachten om één van de grootste, meest uitgebreide en meest effectieve systemen van Afrika te ontwikkelen voor de controle van HIV/aids. In samenwerking met het Keniaanse Ministerie van Volksgezondheid en de regering van de Verenigde Staten, breidt AMPATH haar werkzaamheden uit  naar andere lokale behoeften in de (chronische) gezondheidszorg. CGH levert ondersteuning aan het AMPATH oncologieprogramma op het gebied van patiënten- en geneesmiddeleninformatie, patiëntenzorg, het uitbreiden van databases van apotheken en apotheekdienstverlening.

In een vergelijkbaar programma biedt CGH ondersteuning aan de University of Colorado (CU). Onder toezicht van de Colorado School of Public Health (CSPH), heeft het Center for Global Health van CU waardevolle relaties opgebouwd met universiteiten en klinieken in verschillende gebieden met lage en gemiddelde inkomens zoals Peru, Guatemala, Vietnam en Indonesië. Deze relaties maken het mogelijk voor gezondheidszorgprofessionals uit deze ontwikkelingslanden om deel te nemen aan Global Health Fellowships op de Anschultz Medical Campus van CU. Door middel van deze samenwerkingsverbanden, die variëren van een maand tot een semester, krijgen startende onderzoekers gerichte begeleiding en praktijkervaring die niet beschikbaar is in hun thuislanden. Directeur van het Center for Global Health, Steve Berman: “Een onderzoeker komt hier bijvoorbeeld om ervaring op te doen in bio-informatica en neemt dan die training mee terug om lokale onderzoekers in te lichten over belangrijke volksgezondheidsaangelegenheden in hun eigen landen.” “Celgene is een geweldige steun geweest”, aldus Berman. “Het zal een belangrijke positieve impact hebben voor diegenen die hierheen kunnen komen.”

Dit werk om de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren is gebaseerd op de overtuiging dat de meest succesvolle benaderingen afkomstig zullen zijn van publiek-private samenwerkingsverbanden, samenwerking met plaatselijke deskundigen en het delen van goede voorbeelden.