Blog Archives

Posted on by

Registreer voor WOTS 2018

Van 2 tot 5 oktober presenteert Celgene Healthcare´s Great Expedition op de World of Technology & Science. Wij zien dit als een unieke mogelijkheid om van gedachten te wisselen met een zeer divers publiek. Dit zijn mensen waar wij in ons dagelijks werk geen of weinig contact mee hebben, maar die tegelijkertijd de kern zijn van ons bestaan. Want zij zijn de huidige of toekomstige mantelzorger of patiënt. Hun stem moet gehoord worden in het debat over de toekomst van de zorg.

Centraal in dat debat staat voor ons het belang van innovatie. Innovaties in de geneeskunde zorgen ervoor dat we langer en gezonder leven en ze hebben enorm veel voordeel gebracht voor de zorgstelsels en de samenleving. Maar deze zelfde zorgstelsels staan ​​onder druk doordat er steeds meer vraag is naar nieuwe en verbeterde behandelingen, terwijl er grenzen zijn aan hoeveel geld we hiervoor uit willen en kunnen trekken.

Maar al te vaak is innovatie het eerste dat wordt weggesneden als de budgetten krap zijn. Een innovatie niet toelaten lijkt gemakkelijk. Mensen hebben de waarde hiervan nooit ervaren en zullen deze dan ook niet missen. Dit in tegenstelling tot het uitsluiten van een bestaande behandeling, bijvoorbeeld omdat die niet effectief is. Dat is veel lastiger, omdat mensen eraan gewend zijn dat deze beschikbaar is. Het wegsnijden van huidige innovaties zet de toekomstige innovatie onder druk. De innovaties van vandaag zijn nodig om de innovaties van morgen te financieren en wat we vandaag leren, zal ons morgen helpen.

Begrip voor verschillende perspectieven

Artsen, gezondheidseconomen, beleidsmakers, academici, patiënten, mantelzorgers, farmaceutische bedrijven en de media hebben allemaal een ander perspectief op dit dilemma. Ondanks dat al deze partijen in de basis hetzelfde willen, de best mogelijke zorg voor iedereen die dit nu en in de toekomst nodig heeft, hebben zij heel verschillende opvattingen over hoe innovatie van de grond te krijgen, te waarderen en te onderhouden.

Er is geen eenvoudig antwoord op dit dilemma. Wij zijn ervan overtuigd dat de beste oplossingen alleen kunnen worden gevonden door samenwerking tussen alle belanghebbenden. En samenwerking kan alleen plaatsvinden als we elkaars perspectief begrijpen.

Healthcare´s Great Expedition

Ga mee met ons op Healthcare’s Great Expedition, een reis naar de diepten van de oceaan, over de uitgestrekte woestijnvlaktes en tot ver in de ruimte. Hier laten we ons perspectief zien op de complexe vraagstukken waarmee wij worden geconfronteerd: het risicovolle karakter van de ontwikkeling van geneesmiddelen, de complexiteit van prijsstelling van een geneesmiddel, de moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt bij het beschikbaar maken van innovaties, en natuurlijk van de impact van medicijnen op de totale zorguitgaven.

Maar we stoppen niet bij ons eigen perspectief. This is Axiom, een film over een astronaute die verdwaald is in de ruimte, vertoont overeenkomsten met de ingewikkelde besluitvorming in de gezondheidszorg. Het brengt de uitdagingen en dilemma’s in beeld waar elke partij in de zorg dagelijks mee te maken heeft. Op onze stand willen we ook samenwerken met verschillende belangrijke stakeholders in de gezondheidszorg, waarbij ze een podium krijgen om hun ambities, uitdagingen en oplossingen te bespreken. Hiermee willen we meer begrip creëren voor hun perspectief en daarmee een stap zetten in de richting van een gezamenlijke oplossing voor onze gedeelde uitdagingen. Dit is een echt nieuw perspectief op het gezondheidszorg debat.

Via deze link kunt u zich gratis inschrijven voor de World of Technology & Science. U kunt onze stand bezoeken van 2 tot en met 5 oktober in de World of Laboratory, A119, Jaarbeurs Utrecht.

Posted on by

Registreer voor WOTS 2018

Wat hebben ruimtevaart en gezondheidszorg met elkaar gemeen? Hoe worden innovatieve medicijnen ontwikkeld? Hoe wordt de prijs van een nieuw medicijn bepaald? Hoe kunnen we de gezondheidszorg betaalbaar houden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij de geneesmiddelen krijgt die je nodig hebt?

Reis mee met Healthcare´s Great Expedition om meer te weten te komen én om mee te praten over deze onderwerpen. Dompel jezelf onder in verschillende interactieve ervaringen, waaronder een simulatie waarin jij de prijs bepaalt voor een nieuw medicijn inclusief alle moeilijke bijbehorende afwegingen. Of bekijk ´This is Axiom´, een film over een astronaute die verdwaald is in de ruimte en vecht voor de juiste hulp en de meest innovatieve technologie om haar veilig thuis te brengen. Een metafoor voor de gecompliceerde besluitvorming in de gezondheidszorg.

Via deze link kunt u zich gratis inschrijven voor dit evenement. U kunt onze stand bezoeken van 2 tot en met 5 oktober in de World of Laboratory, A119.

Over Celgene

We ontwikkelen innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van (bloed)kanker, immuun- en ontstekingsziekten. We willen bijdragen aan de volksgezondheid via wetenschappelijk onderzoek en de belofte het belang van de patiënt altijd voorop te plaatsen. Een van de meest zichtbare manieren waarop we dit doen is door bijna 40% van onze omzet te investeren in R&D.

Posted on by

Celgene werkt onvermoeibaar aan haar missie om de levens van patiënten wereldwijd te verbeteren. Dit doen we niet alleen door innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te stellen, ook de zorg voor het verbeteren van onze patiënteninformatie hoort hierbij. De patiëntenfolders van Otezla zijn nu ook beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch. Deze folders zijn digitaal te downloaden op de website www.otezla.nl voor zowel beroepsbeoefenaren als patiënten:

Bent u beroepsbeoefenaar?:

  • Kies in het hoofdmenu van otezla.nl voor ´Bent u arts of apotheker´ en log in met uw MediAccess code.

Bent u patiënt?:

  • Kies in het hoofdmenu van otezla.nl voor ´Gebruikt u Otezla?`en log in met uw inloggegevens. Bezoekt u de website voor de eerste keer? Dan dient u zich eerst aan te melden, hiervoor heeft u de EMA code van uw Otezla verpakking nodig, zie voor een uitgebreide instructie de uitleg op de website.

De digitale versies van de folders zijn tevens via onze afdeling medical information beschikbaar (medinfo.nl@celgene.com).

Otezla is een orale PDE4 remmer voor patiënten met psoriasis en/of artritis psoriatica waarbij een eerste systemische therapie ontoereikend is.

Posted on by

Het is belangrijk om kennis over kanker te verspreiden. Op 4 februari 2014 is het Wereld Kanker Dag, een initiatief dat geleid wordt door de Union for International Cancer Control (UICC) in Genève. In 2014 is het doel de mythes over kanker te ontkrachten. Enerzijds door mensen informatie te geven over kanker in het algemeen, anderzijds door misvattingen over de ziekte weg te nemen.

Celgene is een supporter van UICC, en juicht hun inspanningen toe om “de mythes te ontkrachten” die bestaan rondom kanker. Wij erkennen de noodzaak om over kanker te praten en moedigen iedereen aan om mee te doen.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) krijgen elk jaar 12,7 miljoen mensen over de hele wereld te horen dat ze kanker hebben. Wereldwijd stierven in 2008 ongeveer 7,6 miljoen mensen door een vorm van kanker. Kanker raakt wereldwijd mensen van alle leeftijden. Het verspreiden van bewustzijn en het verbeteren van behandelingsmogelijkheden maakt geen deel uit van de Millennium Development Goals voor 2015 van de Verenigde Naties.

Vaak wordt gedacht dat kanker een ziekte is die alleen oudere mensen in ontwikkelde landen treft.  Echter, de World Health Organization (WHO) schat dat ongeveer 70 procent van de sterfgevallen als gevolg van kanker in 2008 plaatsvond in landen met lage en gemiddelde inkomens. In 2030 zal een groot gedeelte van de geschatte 21,4 miljoen nieuwe gevallen van kanker plaatsvinden in ontwikkelingslanden. Op dat moment zal de wereldwijde kankerzorg een geschat bedrag van USD 458 miljard per jaar kosten.

Het goede nieuws is dat tegenwoordig meer soorten kanker wel effectief behandeld kunnen worden, waardoor jaren toegevoegd kunnen worden aan het leven van patiënten. Sinds 1990 is de sterfte aan kanker afgenomen met meer dan 22 procent, en het aantal mensen dat de ziekte overleeft en langer leeft is meer dan verdubbeld. Nieuwe innovatieve geneesmiddelen ontwikkeld door farmaceutische en biotechnologische bedrijven hebben sinds 1990 geholpen bij het redden van 43 miljoen levensjaren. Doordat patiënten langer leefden en een bijdrage leverden aan de maatschappij, heeft dat geleid tot USD 4,7 triljoen aan extra inkomsten. Daarnaast is de overleving van kanker verdubbeld sinds 1990 – van 6 miljoen naar 13 miljoen.

Maar het werk om alle soorten kanker te genezen is nog lang niet voltooid. Daarom heeft Celgene als prioriteiten het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties, het onderzoeken en op de markt brengen van innovatieve behandelingen, en het helpen van patiënten om toegang te krijgen tot geneesmiddelen die ze nodig hebben. Niet alleen op Wereld Kanker Dag, maar het hele jaar door. “Een enkele dag is nooit genoeg”, aldus Joel Beetsch, vicepresident van Patient Advocacy bij Celgene. “Hoe breid je die dag uit naar nog 364 dagen?”

Als Beetsch in een kamer zit met sommige van zijn externe partners, denkt hij vaak aan de patiënten die ze vertegenwoordigen. “Wij proberen om de partners van onze patiënten te zijn”, zei hij. “Wat kunnen wij doen om het leven van één patient, of duizenden patiënten, te beïnvloeden?”

Een van de manieren waarop Celgene helpt bij het ondersteunen van patiënten is via het Innovation Impact Awards-programma. Het programma geeft erkenning aan effectieve, innovatieve en succesvolle initiatieven en prestaties van Amerikaanse organisaties. Het betreft organisaties zonder winstoogmerk die zich richten op de behoeften van patiënten, verzorgers en gezondheidszorgaanbieders in de huidige uitdagende gezondheidszorgomgeving.  De Innovation Impact Awards zijn gericht op de erkenning van de significante bijdragen van patiëntenorganisaties en professionele organisaties aan patiëntenbehandeling en –zorg. Daarnaast zorgen deze awards ook voor een sterkere naamsbekendheid van de prijswinnende programma’s, wat bijdraagt aan het in stand houden, uitbreiden en herhalen van die waardevolle initiatieven.

Aangezien kanker een wereldwijd gezondheidsprobleem blijft, zal Celgene zich blijven inzetten om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die kunnen helpen bij het verbeteren van de levens van kankerpatiënten over de hele wereld.

Celgene wil bijdragen aan de volksgezondheid door middel van wetenschappelijk onderzoek en en innovatieve geneesmiddelen. Celgene belooft het belang van de patiënt altijd voorop te plaatsen.

Jessica Cybrowski, manager patiëntondersteuning bij Celgene Patient Support in Berkeley Heights, N.J. (VS) komt op haar werk elke dag uitdagingen tegen. Ze helpt patiënten bij het vinden van hun weg in de vergoedingen van zorgverzekeraars, zodat ze toegang hebben tot de geneesmiddelen die ze nodig hebben. In de jaren dat ze bij het bedrijf werkt, heeft Jessica talloze patiënten kunnen helpen om toegang te krijgen tot hun geneesmiddelen. “Ik heb vakkennis die praktisch en écht is”, zegt ze. “Mijn team en ik helpen de patiënten in hun strijd tegen kanker. Er is niets dat meer voldoening geeft.”

Van het helpen van mensen om hun geneesmiddelen te krijgen tot het gebruiken van geavanceerde wetenschappelijke technologie om nieuwe behandelingen te ontdekken; Celgene´s ondernemersgeest, op samenwerking gerichte cultuur en toewijding aan zeldzame ziekten creëren een uniek platform voor het bereiken van resultaten voor de patiënt. Wij groeien en ontwikkelen op elk niveau.

Passie, innovatie en lef zitten vanaf het begin in de genen van het bedrijf. “Op onze weg naar een succesvol bedrijf zijn wij onverwachte obstakels tegengekomen. Maar onze mensen hadden het lef om deze obstakels om te zetten in kansen en deze aan te grijpen, en hadden de visie om obstakels niet alleen te omzeilen maar ze om te zetten in nieuwe benaderingen en vooruitgang”, aldus voormalig voorzitter en algemeen directeur Sol J. Barer, PhD. Op basis van deze principes is Celgene toonaangevend geworden in het leveren van geneesmiddelen aan patiënten die geen andere behandelmogelijkheden hadden. Dit hebben wij bereikt door te blijven zoeken naar antwoorden op wetenschappelijke vraagstukken en door onvermoeibaar te werken aan het verbeteren van de levens van patiënten over de hele wereld.

Door risico’s te nemen en door fors te investeren in onderzoek & ontwikkeling kan Celgene patiënten keuzes bieden die hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Het op de markt brengen van thalidomide voor patiënten met ernstige zeldzame ziekten die weinig behandelmogelijkheden hadden, was misschien wel het ultieme voorbeeld van hun onverschrokkenheid. Met doorzettingsvermogen en creativiteit zette Celgene dit bekritiseerde geneesmiddel om in nieuwe hoop voor patiënten die hulp nodig hadden.

Anita Atema, algemeen directeur van Celgene Nederland, onderstreept het belang van onderzoek en ontwikkeling. “Door onze geneesmiddelen zijn soms levensverwachtingen verdubbeld, is de kwaliteit van leven vaak zichtbaar verbeterd of is er voor het eerst een behandeling beschikbaar. Daar laten wij het niet bij. Wij zoeken continu naar nieuwe behandelingen en investeren daarom ruim 30% van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling.”

Joel Beetsch, vice-president van Patient Advocacy, is onder de indruk van de openheid van het bedrijf. Hij merkt op dat de typische bureaucratische beperkingen van grotere organisaties bij Celgene afwezig lijken te zijn. Hij zei “Het is een maak-het-waar cultuur”.

Of het nu gaat om het leveren van innovatieve therapieën aan opkomende markten waar de nodige infrastructuur nog ontbreekt, of om het verkrijgen van wettelijke goedkeuring voor nieuwe behandelingen van zeldzame ziekten. Als ze een obstakel tegenkomen, werken collega’s samen om een oplossing te vinden voor het probleem. En ze nemen ook de tijd om successen te vieren. “Iedereen bij Celgene heeft dezelfde focus: patiënten helpen om de geneesmiddelen te krijgen waarvan hun arts denkt dat ze de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren of behouden”, aldus Jessica. “Wij weten dat wij allemaal op de één of andere manier bijdragen om patiënten te helpen bij het krijgen wat ze nodig hebben.  Het is een missie die ons verbindt, en dat geeft op zichzelf al voldoening.”

Onze medewerkers zijn ook buiten werktijd betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven. Zo heeft Celgene Nederland een meerjarige samenwerking opgezet met de King Arthur Groep. De King Arthur Groep organiseert kleinschalige ondersteuning en activiteiten voor mensen met dementie. Daarbij staat voorop dat het aanbod aansluit bij de behoeften van zowel degene met dementie als de partner, familie en/of mantelzorgers. Celgene medewerkers krijgen ieder jaar de mogelijkheid om als vrijwilliger bij te dragen aan verschillende activiteiten van de King Arthur Groep.

Ook heeft Celgene Nederland een bijdrage geleverd aan een organisatie die zich inzet voor het geven van taallessen aan vluchtelingen die in Utrecht worden opgevangen. Wij hebben hen geholpen door materialen aan te leveren die zij nodig hebben voor het geven van hun lessen, zoals woordenboeken.

Celgene doet zaken op basis van integriteit, ethiek, heldere besluitvorming, respect voor het milieu, en gedrag dat onze bedrijfscultuur weerspiegelt. Wij spannen ons voortdurend in om onze economische, sociale en milieuprestaties te verbeteren. Denk daarbij aan nieuwe methoden om patiënten te helpen en hun belangen te behartigen, aan goede interactie tussen medewerkers en management, en aan hulp bij nieuwe programma’s in lokale gemeenschappen. Een heel concreet voorbeeld is het interne Celgene ´green team´, dat via allerlei initiatieven continu bijdraagt aan een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Volgens Jan Koedam, medisch directeur van Celgene Nederland, zit creativiteit van medewerkers die samenwerken aan een gezamenlijk doel in de genen van Celgene. “Onze mensen maken het verschil. Ze zijn zeer getalenteerd en gemotiveerd om buiten de gebaande paden te denken. Ze zijn betrokken omdat ze achter onze missie staan.”

Ons verhaal gaat over onvermoede kansen. Over het lef en de visie om die kansen te verzilveren en om te zetten in vooruitgang. Wij hopen dat wij enkele van de meest ernstige ziekten van de 21e eeuw kunnen omzetten in beheersbare aandoeningen.

Posted on by

Drijvende krachten achter medische innovatie in Europa hebben opgeroepen tot een verandering in beleid: om druk op de economische groei te voorkomen, moet Europa een meer op samenwerking gerichte aanpak overwegen die het belang van de patiënt voorop plaatst.

In 2009 besteedde de Europese Unie (EU) 1,91 procent van het BBP—de waarde van alle producten en diensten die de EU levert—aan onderzoek & ontwikkeling, volgens de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Deze waarde is veel lager dan de uitgaven van de Verenigde Staten (2,82 procent) en Japan (3,36 procent) in dat jaar.

In 2010 reageerde de Europese Commissie hierop door het opstarten van een ambitieuze groeistrategie—Europe 2020—om investeringen in onderzoek & ontwikkeling toe te laten nemen tot 3 procent van het BBP in 2020. De commissie schatte dat het plan 3,7 miljoen banen zou creëren en het jaarlijkse BBP zou laten toenemen met € 795 miljard.

Tot nu toe lopen de resultaten uiteen. Hoewel de trend de goede kant op gaat, heeft de EU haar aandeel slechts verhoogd tot 1,96 procent. Ondertussen sprong China van 1,70 procent naar 1,99 procent gedurende dezelfde periode, en haalde daarmee de EU in.

China haalt Europa in op het gebied van innovatie als gevolg van toewijding aan R&D http://t.co/sLUl94Cp4Tpic.twitter.com/oefCTt3MNH— Dimitri (@dimitrit94) 8 januari, 2014

“De Europese Commissie waarschuwt al lang dat China dichterbij komt op het gebied van R&D-intensiteit”, meldde Michael Jennings, een woordvoerder voor onderzoek van de commissie, aan Nature News. “De EU heeft nu een harde duw nodig om uitgaven voor R&D te verhogen in de publieke sector, maar vooral in de private sector.”

Bureaucratie staat in de weg. Als voorbeeld: de Clinical Trials Directive van 2001 heeft ertoe geleid dat de tijd en kosten die nodig zijn om een klinisch onderzoek uit te voeren zijn toegenomen. Dit beleid heeft in Europa tussen 2007 en 2011 bijgedragen aan een afname van aanvragen voor klinische onderzoeken van 25 procent, blijkt uit een voorstel om de betreffende richtlijn te verbeteren.

In sommige gevallen waar wel al innovatie heeft plaatsgevonden, leiden prijsmechanismen ertoe dat patiënten alsnog geen toegang krijgen tot de nieuwe geneesmiddelen. Marion Kroneabel, directeur van de European Association of Pharma Biotechnology, waarschuwde lezers van Nature BioTechnology: “Dit kan invloed hebben op innovatie, aangezien het verlagen van de prijs van geneesmiddelen de prikkels voor het doen van investeringen in R&D kan verminderen.” Zo hebben verschillende bedrijven als gevolg van dergelijke beleidsveranderingen besloten om producten in sommige landen niet op de markt te brengen.

“Het proces van het laboratorium naar het ziekenhuis is in de EU lang niet zo efficiënt als in de Verenigde Staten en Japan”, aldus Constance Bagley, professor bij de Yale School of Management. “In het bijzonder zijn de mogelijkheden voor wetenschappers om publiek gefinancierd onderzoek  te gebruiken om een nieuw bedrijf te beginnen,  te verkopen of te licenseren veel minder ontwikkeld dan in de Verenigde Staten”.

Beleid dat samenwerking tussen publieke en private sectoren ondersteunt, zou kunnen helpen volgens een rapport door adviesbureau Pugatch Consilium. Bijvoorbeeld het gebruiken van publieke en private financieringsbronnen voor de gezondheidszorg zou patiënten meer behandelingsmogelijkheden geven terwijl het ook innovatie en concurrentie ondersteunt, volgens het rapport. Er moet meer worden geïnvesteerd in programma’s zoals het Innovative Medicines Initiative, een publiek-privaat onderzoeksprogramma dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

Het beleid voor de overdracht van technologie moet ook duidelijk zijn. Een land dat deze noodzaak begrijpt, is Zweden, één van de grootste investeerders in onderzoek & ontwikkeling in de EU, met 3,40 procent van het BBP. De Zweedse overheid begrijpt het belang van het naar de markt brengen van onderzoeksbevindingen. Zij richtte in 2008 bij acht universiteiten centra op voor de overdracht van technologie  met als doel het bevorderen van innovatie het vergemakkelijken van de overdracht van academische kennis naar de private sector.

Ondertussen discussiëren universiteiten en beleidsmakers in andere EU lidstaten nog steeds over de vraag of het gepast is om technologie die ontwikkeld is in programma’s met publieke subsidiëring naar de markt te brengen. Bagley vindt dat dit gepast is. “Onderzoeksproducten die levens kunnen redden laten liggen in een laboratorium omdat er niet genoeg financiering is om ze naar de markt te brengen, is erger.”

Posted on by

De Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) heeft psoriasis erkend als een ernstige niet-overdraagbare ziekte waarvoor meer bewustzijn en betere zorg nodig zijn. Voor de 125 miljoen mensen met psoriasis over de hele wereld brengt deze erkenning de hoop dat overheden verbeteringen zullen doorvoeren in de voorlichting over deze ziekte en de toegang tot effectieve behandelingen.

“Deze erkenning is een heel belangrijke stap”, zei Dr. Mahira El Sayed, professor van dermatologie, venerologie en andrologie bij Ainshams University in Caïro. “Overheden over de hele wereld moeten het belang van psoriasis als ziekte en het verband met andere aandoeningen erkennen.”

Hoewel sommige mensen psoriasis enkel als een cosmetische aandoening zien, kan ernstige psoriasis de levensduur verminderen met gemiddeld 3,5 jaar voor mannen en 4,4 jaar voor vrouwen.

“Psoriasis is een ontstekingsziekte die niet alleen de huid aantast”, zegt El Sayed. “De bloedvaten zijn bijvoorbeeld ook betrokken, en de ziekte is nauw verwant aan suikerziekte.”

Andere gerelateerde aandoeningen zijn hartaanvallen, zweren en milde leverziekte. En volgens de National Psoriasis Foundation lijdt tot 30 procent van patiënten met psoriasis ook aan artritis psoriatica.

Volgens recente onderzoeken nemen de kansen op gerelateerde aandoeningen toe met de leeftijd van de patiënt en de ernst van de ziekte. Van de patiënten die ouder zijn dan 65 jaar, heeft bijna de helft ten minste drie gerelateerde aandoeningen.

Met de ontwikkeling van nieuwe en effectieve therapieën voor de ziekte, bekijken onderzoekers nu of vroegtijdige behandeling zou kunnen helpen bij het verminderen van gerelateerde aandoeningen bij patiënten en de kosten van de gezondheidszorg.

De gerelateerde aandoeningen verhogen de totale zorguitgaven. Het behandelen van patiënten met meerdere chronische ziekten kost tot zeven keer meer dan het behandelen van patiënten met maar één ziekte, volgens het Agency for Healthcare Research and Quality. Mensen die leven met psoriasis hebben bijna twee keer zoveel kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden met een besmettelijke ziekte dan anderen.

“Psoriasis is rechtstreeks gekoppeld aan hogere kosten voor de gezondheidszorg en heeft een directe impact op productiviteit”, aldus Mario Ottiglio, directeur gezondheidsbeleid bij de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations. “Dus de economische impact is relevant.”

De  WHO erkent de gerelateerde aandoeningen waar mensen met psoriasis aan lijden, en moedigt overheden aan om sociaal stigma en discriminatie te verminderen. Met deze erkenning van de WHO weten overheden wat zij kunnen doen en is het tijd om actie te ondernemen om de mensen met psoriasis te ondersteunen.

Voor meer informatie over recente vooruitgang in de behandeling van psoriasis, kunt u ons rapport Ontwikkelingen in beheer van psoriasis lezen.

Posted on by
Celgene Global Health logo
DNDi logo

 

 

Celgene Global Health (CGH), een divisie van Celgene Corporation (NASDAQ: CELG), en het Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) versterken hun samenwerking. Dit doen zij met een vierjarige samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek om nieuwe behandelmogelijkheden te identificeren en te optimaliseren voor verwaarloosde tropische ziekten. Celgene zal DNDi nieuwe gegevens en middelen geven om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor patiënten met verwaarloosde tropische ziekten te versnellen.  

Sinds 2011 hebben CGH en DNDi samengewerkt aan het onderzoeken van de stoffen in de bibliotheek van Celgene. Hierbij werd gezocht naar de bijdrage die deze stoffen konden leveren aan de behandeling van verwaarloosde tropische ziekten. Nu breiden ze de samenwerking uit naar het identificeren en optimaliseren van potentiële behandelingen voor een aantal van de meest verwaarloosde ziekten van de wereld, waaronder leishmaniasis, slaapziekte, de ziekte van Chagas, rivierblindheid, en olifantsziekte.

De samenwerkingsovereenkomst richt zich op het zogenaamde ´lead optimization´ stadium van het onderzoek. In deze fase wordt gekeken naar de eigenschappen van de stoffen en de mate waarin zij van belang kunnen zijn in de behandeling van een ziekte. CGH levert nieuwe stoffen aan die van belang kunnen zijn voor de onderzochte ziekten en onderzoekt deze. DNDi zal vervolgens verder werken met de stoffen die als veelbelovend worden gezien, om deze zo goed mogelijk te optimaliseren.

“Het werk met DNDi toont de potentiële waarde die het Global Health programma van Celgene creëert voor ziekten waar veel mensen in de armste delen van de wereld aan lijden. Wij zijn erg tevreden over onze samenwerking met DNDi op dit gebied”, aldus dr. Jerry Zeldis, algemeen directeur van Celgene Global Health en medisch directeur van Celgene Corporation. “Deze samenwerking is een goede weerspiegeling van de cultuur en waarden van Celgene.”

”Wij blijven graag samenwerken met CGH om nieuwe mogelijkheden te identificeren voor de behandeling van verwaarloosde ziekten,’ aldus dr. Bernard Pécoul, uitvoerend directeur van DNDi“De deskundigheid die Celgene gedurende de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op dit onderwerp is een grote aanwinst voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen voor verwaarloosde tropische ziekten.”

DNDi heeft de vrijheid om het resultaat van het gezamenlijke onderzoek te gebruiken in de aanpak van verwaarloosde overdraagbare ziekten zonder dat zij royalty’s of licentierechten aan Celgene moet betalen. Celgene heeft het recht om als eerste te mogen onderhandelen met DNDi over een gezamenlijke verdere klinische ontwikkeling, productie en distributie van eventuele nieuwe behandelmogelijkheden.

 Over verwaarloosde tropische ziekten

Dit zijn tropische infecties die het armste deel van de wereldbevolking onevenredig treffen. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) lijden meer dan een miljard mensen, dat is één zesde van de wereldbevolking, aan één of meer tropische besmettelijke ziekten. Het partnerschap tussen DNDi en Celgene richt zich op het vinden van nieuwe behandelingen voor de volgende ziekten:

  • Leishmaniasis komt voor in 98 landen, en brengt wereldwijd 350 miljoen mensen in gevaar. De parasiet die de infectie veroorzaakt, heet Leishmania en wordt overgedragen door zandvliegen. Leishmaniasis is een ziekte die geassocieerd wordt met armoede en heeft een aantal verschillende vormen. Viscerale leishmaniasis, die zonder behandeling fataal is, en cutane leishmaniasis zijn de meest voorkomende vormen. Bestaande behandelingen zijn moeilijk toe te dienen, giftig en duur. Resistentie tegen deze geneesmiddelen vormt ook een toenemend probleem.
  • Slaapziekte, of Afrikaanse trypanosomiasis bij mensen (human African trypanosomiasis, HAT), komt voor in 36 Afrikaanse landen. Ongeveer 60 miljoen mensen lopen risico op besmetting. HAT wordt overgedragen door de tseetseevlieg en is dodelijk zonder behandeling. Tot 2009 waren bestaande behandelingen voor stadium 2 van de ziekte giftig of moeilijk toe te dienen. In 2009 lanceerden DNDi en haar partners de eerste nieuwe behandeling voor HAT in 25 jaar, en momenteel worden enkele orale behandelingen getest.
  • De ziekte van Chagas komt voor in 21 landen in Zuid-Amerika en doodt in dit gebied meer mensen dan alle andere door parasieten veroorzaakte ziekten, inclusief malaria. In totaal lopen 100 miljoen mensen over de hele wereld risico, en patiëntenaantallen stijgen in landen als de Verenigde Staten, Australië en Europa. De ziekte wordt overgedragen door een insect dat bekend staat als de “roofmijt” en is zonder behandeling mogelijk fataal. De huidige behandelingen zijn effectief voor de acute fase van de infectie. Alhoewel er toenemend bewijs is voor hun werkzaamheid in de chronische fase van de ziekte, wordt het wijdverbreid gebruik van deze behandelingen beperkt door problemen met betrekking tot veiligheid en verdraagbaarheid.
  • Filariasis omvat onchocerciasis (rivierblindheid) en lymfatische filariasis (olifantsziekte). Deze ziekten worden veroorzaakt door een tropische draadworm. Deze ziekten veroorzaken de zwaarste socio-economische last van alle verwaarloosde tropische ziekten en treft miljoenen mensen in arme gebieden. Huidige behandelingen voor deze ziekten zijn gebaseerd op toediening van grote hoeveelheden anti-parasitaire geneesmiddelen (mass drug administration/MDA). MDA-geneesmiddelen doden jonge wormen (microfilariae), maar niet volwassen wormen (macrofilariae). De voortplantingscyclus wordt dus niet verbroken, waardoor MDA-geneesmiddelen herhaaldelijk moeten worden toegediend gedurende soms wel 15 jaar.

 Over het Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)
Het Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) is een organisatie zonder winstoogmerk voor onderzoek & ontwikkeling die werkt aan het leveren van nieuwe behandelingen voor verwaarloosde ziekten, met name slaapziekte (menselijke Afrikaanse trypanosomiasis), de ziekte van Chagas, leishmaniasis, specifieke filariaziekten, pediatrische hiv, en malaria. DNDi werd opgericht in 2003 door Artsen Zonder Grenzen, de Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ) in Brazilië, de Indian Council for Medical Research (ICMR), het Kenya Medical Research Institute (KEMRI), het ministerie van gezondheidszorg in Maleisië, en het Pasteur Institute in Frankrijk. Het Special Programme for Tropical Disease Research (TDR) doet mee als permanente waarnemer. Sinds haar oprichting heeft DNDi zes nieuwe behandelingen voor verwaarloosde patiënten geleverd: twee anti-malaria geneesmiddelen (ASAQ en ASMQ), nifurtimox-eflornithine combinatietherapie (NECT) voor het late stadium van slaapziekte, sodium stibogluconate en paromomycin (SSG&PM) combinatietherapie voor viscerale leishmaniasis in Afrika, een set combinatietherapieën voor viscerale leishmaniasis in Azië, en een pediatrische dosering van benznidazole voor de ziekte van Chagas. www.dndi.org

Over Celgene Global Health (CGH)
CGH werd opgericht in 2009 en is een divisie van Celgene Corporation die zich richt op het vinden  van medische innovatie voor uitdagingen in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Wij geloven dat innovatieve therapieën en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg cruciaal zijn voor vooruitgang op de lange termijn en wereldwijde welvaart. CGH is ook toegewijd aan het leveren van ondersteuning voor het verbeteren van de infrastructuur en capaciteit van gezondheidszorgsystemen en plaatselijke medische deskundigen in ontwikkelingslanden, om toegang tot veilige en effectieve geneesmiddelen uit te breiden. Wij geloven dat de meest succesvolle benaderingen afkomstig zullen zijn van publiek-private samenwerkingsverbanden, samenwerking met plaatselijke deskundigen en het delen van goede voorbeelden. Bezoek voor meer informatie Mondiale gezondheid.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die algemene uitspraken zijn en geen historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door de woorden “verwacht”, “voorziet”, “gelooft”, “bedoelt”, “schat”, “plant”, “wil”, “verwachting” en vergelijkbare uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, schattingen, aannames en projecties van het management, en zijn enkel geldig vanaf de datum waarop ze gemaakt zijn. Wij verplichten ons er niet toe om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, tenzij dit volgens de wet vereist is. Aan toekomstgerichte verklaringen zijn inherente risico’s en onzekerheden verbonden, waarvan de meeste moeilijk te voorspellen zijn en over het algemeen buiten onze controle vallen. Actuele resultaten of uitkomsten kunnen aanzienlijk afwijken van die in de toekomstgerichte verklaringen als gevolg van de impact van een aantal factoren. Vele van deze factoren worden in meer detail besproken in ons jaarverslag op formulier 10-K en onze andere rapporten die we ingediend hebben bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

 

Neem voor meer informatie contact op met:
 Violaine Dallenbach
DNDi
Press and Communications Manager
vdallenbach@dndi.org
Tel: +41 22 906 92 47

Brian Gill
Celgene Corporation
VP of Global Corporate Communications
bgill@celgene.com
Tel: +1 908 673 9530