Financiële transparantie

Celgene ondersteunt verschillende organisaties en initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan patiënten en onze samenleving.

Wij houden ons daarbij aan de geldende gedragsregels met betrekking tot financiële relaties met beroepsbeoefenaren en patiëntenverenigingen. Ook de geldende regels met betrekking tot transparantie over deze relaties leven wij na. Deze gedragsregels zijn opgenomen in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. U kunt deze Gedragscode raadplegen via http://www.cgr.nl/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame. De openbaarmaking van onze financiële relaties vindt plaats via het Transparantieregister Zorg. U kunt het Transparantieregister Zorg raadplegen via www.transparantieregister.nl.

De kosten van onderzoek & ontwikkeling zijn niet in dit register opgenomen. Om de kosten van onderzoek & ontwikkeling ook zo transparant mogelijk te maken, heeft de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) vanaf januari 2016 alle geneesmiddelenfabrikanten in Europa verplicht deze bedragen jaarlijks te publiceren op hun eigen website. De kosten voor onderzoek & ontwikkeling bestaan onder andere uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies, prospectieve niet-interventie studies en gerelateerde kosten. Voor meer informatie hierover kunt u de bijbehorende website van EFPIA bekijken. Onze uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) in Nederland 2021 bedroegen € 5.888.340.