Governance

Effectief ondernemingsbestuur

Celgene zorgt ervoor dat haar beleid en handelen in lijn zijn met goed bestuur, transparantie en het nemen van haar verantwoordelijkheid. Integriteit en ethiek zijn kernbegrippen bij het maken van onze beslissingen en ons handelen. Met onze gedragingen laten wij onze betrokkenheid bij patiënten en onze waarden zien.

Onze betrokken en onafhankelijke Raad van Bestuur neemt goed bestuur zeer serieus. Zij zorgen ervoor dat dit weerspiegeld wordt in onze bedrijfsvoering.

Maak kennis met onze Raad van Bestuur en directie.

Principes van ondernemingsbestuur

Onze principes van goed ondernemingsbestuur vormen de basis voor de Raad van Bestuur: ze zijn de leidraad bij het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden. Aan de hand van deze principes meet het bestuur de effectiviteit van ons beleid en onze besluitvorming, zowel op het niveau van het bestuur zelf als op het niveau van het management.  Door middel van goed bestuur wordt onze waarde voor aandeelhouders op lange termijn gemaximaliseerd.

Lees onze principes van ondernemingsbestuur.

Zakelijke en ethische gedragscode

Eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid waren kernbegrippen ten tijde van de oprichting van Celgene. Deze belangrijke begrippen vormen nog steeds de basis van onze ondernemingsvisie en onze missie en waarden, en zijn daarom het fundament van onze zakelijke en ethische gedragscode.

Lees onze zakelijke en ethische gedragscode.

Naleving en ethiek

Celgene’s Compliance and Ethics Programme is opgesteld zodat er een sfeer ontstaat waarin open communicatie over naleving en ethiek wordt aangemoedigd. Bovendien geeft het programma medewerkers een idee hoe je mogelijke overtredingen kunt herkennen en vervolgens kunt rapporteren.

In de hierboven genoemde zakelijke en ethische gedragscode wordt ingegaan op de belangrijkste risico’s en de principes die leidend zijn voor het handelen van onze medewerkers.

Ethische code voor financiële medewerkers

De Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer en alle medewerkers van de financiële afdeling werken volgens onze ethische gedragscode voor financiële medewerkers.

Lees onze ethische gedragscode voor financiële medewerkers.

Belangenbehartiging bij de overheid en politieke activiteiten

Het onderhouden van contacten met de overheid is een gebruikelijke activiteit voor private bedrijven. Overheidsbeleid heeft een direct effect op de toegang tot gezondheidszorg en op innovatie. Dit beleid is dus van invloed op ons doel, namelijk het verbeteren van de levens van patiënten en de gezondheidszorg door middel van innovatie en het bedrijven van wetenschap. Daarom doen wij actief mee aan discussies over overheidsbeleid en vinden wij samenwerking met beleidsmakers noodzakelijk. Zo kunnen wij als innovatief biofarmaceutisch bedrijf onze opvattingen en ervaringen delen, en  ervoor zorgen dat de overheid de toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen en medische innovatie ondersteunt.

Onze belangenbehartiging is gericht op ons doel om de levens van patiënten en de gezondheidszorg te verbeteren door middel van innovatie en het bedrijven van wetenschap. Onze prioriteiten in deze belangenbehartiging stellen wij vast in overleg met en worden goedgekeurd door het management.

Aug 2019