Milieu & Duurzaamheid

Ecologisch verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering

Wij voeren ons werk uit in een veilige en duurzame omgeving. Wij streven ernaar om het effect van onze werkzaamheden op het milieu te beperken door duurzaamheidsinitiatieven op te nemen in onze dagelijkse werkzaamheden. Celgene wil voorop lopen op het gebied van milieu en duurzaamheid, ook in onze gebouwen zoals kantoren, fabrieken en laboratoria. In het kader van ecologische duurzaamheid maken wij gebruik van goede voorbeelden en programma’s op het gebied van energie, water, transport en productieketens. Celgene streeft naar vermindering van energieverbruik, investeert in schone en hernieuwbare technologieën, verbetert het waterbeheer en past programma’s toe voor hergebruik en recycling van water.

Lees meer over onze inzet voor milieu en duurzaamheid