Mondiale Gezondheid

Celgene Global Health (CGH) werd in 2009 opgericht. Door middel van dit programma zoekt Celgene samen met partners naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Dit sluit aan bij de ambitie van Celgene om de levens van patiënten wereldwijd te verbeteren, ongeacht hun locatie of financiële situatie. Wij zijn ervan overtuigd dat innovatieve therapieën en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg cruciaal zijn voor vooruitgang op de lange termijn en wereldwijde welvaart.

Celgene heeft meer dan 400.000 stoffen die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het behandelen van verwaarloosde ziekten in ontwikkelingslanden. Deze ziekten treffen de allerarmste mensen in de wereld. Enkele ziekten die worden onderzocht in dit programma zijn:

  • Malaria
  • Tuberculose
  • Afrikaanse trypanosomiasis bij mensen, beter bekend als slaapziekte
  • Ziekte van Chagas
  • Leishmaniasis
  • Virale hemorragische koorts
  • Lymfatische filariasis, ook wel olifantsziekte genoemd

CGH werkt samen met Product Development Partnerships (PDP’s), internationale academische instituten, non-gouvernementele organisaties, publieke private financieringsorganisaties, onderzoeksorganisaties en andere farmaceutische organisaties. Er loopt momenteel een aantal CGH-programma’s in verschillende stadia van ontwikkeling.