Veiligheid

Bescherming van onze patiënten en onze medewerkers

Een veilige toegang voor patiënten tot onze behandelingen staat bij Celgene hoog in het vaandel. Wij hebben unieke programma’s ontwikkeld, waarmee honderdduizenden patiënten wereldwijd toegang hebben tot onze geneesmiddelen.

Deze omvatten:

  • Educatieve materialen voor zorgprofessionals om ervoor te zorgen dat onze geneesmiddelen correct en veilig worden gebruikt.
  • Uiterst zorgvuldige controle van het gebruik van onze geneesmiddelen

Wij willen de levens van patiënten wereldwijd verbeteren. Veilig gebruik van onze geneesmiddelen door patiënten is daar een zeer belangrijk onderdeel van.


Veiligheid van de patiënt

Al onze medewerkers spelen een rol bij het controleren van en rapporteren over veilig gebruik van onze geneesmiddelen. De afdeling Global Drug Safety & Risk Management van Celgene beschikt over meer dan 170 medewerkers wereldwijd, die zich bezighouden met veiligheidscontrole via het internationale veiligheidsnetwerk (Global Safety Network, GSN). Dit is een netwerk dat bestaat in alle landen waar Celgene actief is.

De rol van de afdeling

De afdeling Global Drug Safety & Risk Management staat garant voor uitgebreide veiligheidscontroles en is daarom betrokken bij elke stap van het klinische ontwikkelingsprogramma. Veiligheidsmedewerkers maken deel uit van teams voor klinische ontwikkeling en van projectteams. Op die manier wordt de veiligheid in elk stadium, van ‘premarketing’ tot ‘postmarketing’, bewaakt.

Hoe effectief zijn de veiligheidsprogramma´s van Celgene?

Van meet af aan is Celgene vooruitstrevend geweest op het gebied van effectieve veiligheidstoezichtsystemen als onderdeel van het bredere programma voor risicobeheer. Veiligheid ligt diep verankerd in de cultuur van onze organisatie.

Het melden van bijwerkingen

Bij Celgene staat de patiënt voorop. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid en effectiviteit van onze geneesmiddelen. U kunt ons daarbij helpen door ons op de hoogte te houden van uw ervaringen met onze geneesmiddelen.

Voor vragen over het zwangerschapspreventieprogramma voor Revlimid of Imnovid of het melden van bijwerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Risk Management via medischeafdeling@bms.com. Voor uw overige (medische) vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Informatie, via medischeafdeling@bms.com. Beide afdelingen zijn ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer +31 303002222.


Veiligheid van de medewerker

Missie: Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

Celgene wil internationaal voorop lopen met programma’s voor milieu, gezondheid en veiligheid. Op die manier willen wij mogelijke beroepsmatige- en milieurisico’s verminderen. Wij willen een veilige, gezonde en ecologisch verantwoorde omgeving voor onze medewerkers en onze bezoekers.

Managementprincipes

  • Wij integreren milieu-, gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen in onze bedrijfsstrategieën en -plannen.
  • Wij voldoen aan wet- en regelgeving, normen en verordeningen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid in alle landen waar Celgene actief is.
  • Wij leiden medewerkers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid op, en wij verzorgen trainingen. Op deze manier helpen wij onze medewerkers om hun verantwoordelijkheid te nemen.
  • Wij maken werkplekken die fysiek veilig en ecologisch duurzaam zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat ongelukken en milieuschade te voorkomen zijn door passende maatregelen voor risicobeheer.
  • Wij stimuleren het management om ethisch te handelen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. In onze bedrijfsstrategie worden hiervoor doelen gesteld.
  • Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid van onze geneesmiddelen en diensten. Wij communiceren open en eerlijk hierover met onze klanten, onze omgeving, onze medewerkers, de overheid en andere belanghebbenden.

Onze betrokkenheid

Wij zijn bevoorrecht dat wij geweldige medewerkers hebben, die zich volledig richten op onze missie om innovatieve geneesmiddelen aan patiënten te leveren. Dat heeft geleid tot het succes van Celgene. Wij blijven werken aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Zo kunnen wij goed blijven presteren en de beste medewerkers aantrekken voor alle onderdelen van onze organisatie.