Wereld Kanker Dag: Eén enkele dag is nooit genoeg

Bij Celgene is het op de markt brengen van innovatieve kankertherapieën het hele jaar door een prioriteit.

03.02.2016   |   17:04 CET

Het is belangrijk om kennis over kanker te verspreiden. Op 4 februari 2014 is het Wereld Kanker Dag, een initiatief dat geleid wordt door de Union for International Cancer Control (UICC) in Genève. In 2014 is het doel de mythes over kanker te ontkrachten. Enerzijds door mensen informatie te geven over kanker in het algemeen, anderzijds door misvattingen over de ziekte weg te nemen.

Celgene is een supporter van UICC, en juicht hun inspanningen toe om “de mythes te ontkrachten” die bestaan rondom kanker. Wij erkennen de noodzaak om over kanker te praten en moedigen iedereen aan om mee te doen.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) krijgen elk jaar 12,7 miljoen mensen over de hele wereld te horen dat ze kanker hebben. Wereldwijd stierven in 2008 ongeveer 7,6 miljoen mensen door een vorm van kanker. Kanker raakt wereldwijd mensen van alle leeftijden. Het verspreiden van bewustzijn en het verbeteren van behandelingsmogelijkheden maakt geen deel uit van de Millennium Development Goals voor 2015 van de Verenigde Naties.

Vaak wordt gedacht dat kanker een ziekte is die alleen oudere mensen in ontwikkelde landen treft.  Echter, de World Health Organization (WHO) schat dat ongeveer 70 procent van de sterfgevallen als gevolg van kanker in 2008 plaatsvond in landen met lage en gemiddelde inkomens. In 2030 zal een groot gedeelte van de geschatte 21,4 miljoen nieuwe gevallen van kanker plaatsvinden in ontwikkelingslanden. Op dat moment zal de wereldwijde kankerzorg een geschat bedrag van USD 458 miljard per jaar kosten.

Het goede nieuws is dat tegenwoordig meer soorten kanker wel effectief behandeld kunnen worden, waardoor jaren toegevoegd kunnen worden aan het leven van patiënten. Sinds 1990 is de sterfte aan kanker afgenomen met meer dan 22 procent, en het aantal mensen dat de ziekte overleeft en langer leeft is meer dan verdubbeld. Nieuwe innovatieve geneesmiddelen ontwikkeld door farmaceutische en biotechnologische bedrijven hebben sinds 1990 geholpen bij het redden van 43 miljoen levensjaren. Doordat patiënten langer leefden en een bijdrage leverden aan de maatschappij, heeft dat geleid tot USD 4,7 triljoen aan extra inkomsten. Daarnaast is de overleving van kanker verdubbeld sinds 1990 – van 6 miljoen naar 13 miljoen.

Maar het werk om alle soorten kanker te genezen is nog lang niet voltooid. Daarom heeft Celgene als prioriteiten het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties, het onderzoeken en op de markt brengen van innovatieve behandelingen, en het helpen van patiënten om toegang te krijgen tot geneesmiddelen die ze nodig hebben. Niet alleen op Wereld Kanker Dag, maar het hele jaar door. “Een enkele dag is nooit genoeg”, aldus Joel Beetsch, vicepresident van Patient Advocacy bij Celgene. “Hoe breid je die dag uit naar nog 364 dagen?”

Als Beetsch in een kamer zit met sommige van zijn externe partners, denkt hij vaak aan de patiënten die ze vertegenwoordigen. “Wij proberen om de partners van onze patiënten te zijn”, zei hij. “Wat kunnen wij doen om het leven van één patient, of duizenden patiënten, te beïnvloeden?”

Een van de manieren waarop Celgene helpt bij het ondersteunen van patiënten is via het Innovation Impact Awards-programma. Het programma geeft erkenning aan effectieve, innovatieve en succesvolle initiatieven en prestaties van Amerikaanse organisaties. Het betreft organisaties zonder winstoogmerk die zich richten op de behoeften van patiënten, verzorgers en gezondheidszorgaanbieders in de huidige uitdagende gezondheidszorgomgeving.  De Innovation Impact Awards zijn gericht op de erkenning van de significante bijdragen van patiëntenorganisaties en professionele organisaties aan patiëntenbehandeling en –zorg. Daarnaast zorgen deze awards ook voor een sterkere naamsbekendheid van de prijswinnende programma’s, wat bijdraagt aan het in stand houden, uitbreiden en herhalen van die waardevolle initiatieven.

Aangezien kanker een wereldwijd gezondheidsprobleem blijft, zal Celgene zich blijven inzetten om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die kunnen helpen bij het verbeteren van de levens van kankerpatiënten over de hele wereld.